Nhà báo Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam: “Báo chí phải tận dụng mọi nguồn lực để phát triển”
một phút trướcDòng chảy
Báo chí Cách mạng Việt Nam ra đời với dấu mốc lịch sử là tờ Thanh Niên, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, xuất bản số đầu tiên vào ngày 21/6/1925. Đến nay, suốt hơn 99 năm, Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt trong 38 năm đổi mới, báo chí đã phát triển nhanh mạnh cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, trong bối cảnh CMCN 4.0, chuyển đổi số và sự phá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO