Đô thị

TP.HCM ban hành chỉ thị về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Hòa Nhật24/02/2024 - 08:55

Ngày 23/2, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cho biết vừa ban hành Chỉ thị 31 về lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn trong giai đoạn 2023- 2030.

Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Công tác này phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và phải căn cứ vào thực tiễn cùng các yếu tố tác động liên quan, yếu tố đặc thù, không vì sắp xếp mà gây xáo trộn lớn, ảnh hưởng đến đời sống người dân, sự ổn định, phát triển của thành phố.

Chỉ thị cũng phân công các đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ sở và chỉ đạo thực hiện sắp xếp đảm bảo theo quy định, lộ trình, phù hợp tình hình thực tiễn.

Ban Cán sự đảng UBND TP.HCM được giao nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo UBND TP.HCM tổ chức xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã với lộ trình chặt chẽ, lấy ý kiến nhân dân.

UBND TP.HCM kịp thời rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền các đồ án quy hoạch TP.HCM giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060 và các quy hoạch khác có liên quan. Qua đó, bảo đảm phù hợp với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và chương trình phát triển đô thị.

UBND TP.HCM tổ chức xây dựng phương án tổng thể, đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; lộ trình chặt chẽ, phù hợp, tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Sau đó, trình HĐND TP.HCM ban hành nghị quyết thông qua chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Trước mắt, kịp thời ban hành và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sắp xếp cho giai đoạn 2023 - 2025. Trong đó, cần đánh giá kỹ lưỡng các tác động, cân nhắc, thận trọng, nghiên cứu thấu đáo về nhiều mặt để tính toán xây dựng phương án, xác định rõ đối tượng, lộ trình, bước đi phù hợp điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.

UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp nhận, tổng hợp, tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính; kịp thời hướng dẫn, cập nhật thông tin và có biện pháp bảo đảm thực hiện sắp xếp đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo các quy định, hướng dẫn của Trung ương và điều kiện thực tiễn của địa phương. Tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

Chỉ thị cũng giao Đảng đoàn HĐND TP.HCM lãnh đạo, chỉ đạo HĐND TP.HCM kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện việc sắp xếp; xem xét, ban hành nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp theo đề nghị của UBND TP.HCM và giám sát quá trình triển khai thực hiện.

Ban Tổ chức Thành ủy chịu trách nhiệm chủ trì rà soát, đánh giá và tham mưu giải quyết các tồn đọng về công tác cán bộ khối các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tại các đơn vị hành chính sau sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021; chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thẩm định phương án tổng thể, đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với những đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, thẩm định đề án của Thành ủy TP Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác của các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khi thực hiện sắp xếp. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND TP.HCM, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, tổng hợp đề xuất, kiến nghị giải quyết vướng mắc, khó khăn của cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy…

Tháng 12/2023, UBND TP.HCM đã gửi Bộ Nội vụ phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Theo đề xuất, TP.HCM sẽ không thực hiện sáp nhập các quận không đủ tiêu chuẩn diện tích, dân số mà chỉ sáp nhập 80 phường không đủ tiêu chuẩn, tập trung ở các quận gồm: Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 10, Quận 11, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp và Phú Nhuận.

UBND TP.HCM cũng đề xuất cho phép áp dụng bảy yếu tố đặc thù như: Địa giới hành hành chính ổn định từ năm 1976 đến nay.

Hay đơn vị hành chính quận có từ 10 đơn vị hành chính phường trực thuộc trở lên thì chỉ thực hiện sắp xếp một số phường... Giai đoạn 2023 – 2030 không bắt buộc thực hiện sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc đơn vị hành chính cấp huyện đã được sắp xếp trong giai đoạn 2019 – 2021.

Không sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã liền kề mà sau khi sắp xếp thành đơn vị hành chính mới, khối lượng công việc của cán bộ, công chức tăng lên hơn 50% so với thời điểm trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM ban hành chỉ thị về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO