Dòng chảy

TP.HCM phát động phong trào thi đua 'Cải cách hành chính'

03/08/2023 14:24Hoàng Nguyễn

TP.HCM vừa phát động phong trào thi đua 'Cải cách hành chính' trên địa bàn giai đoạn 2023-2025.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa ký Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Cải cách hành chính” trên địa bàn giai đoạn 2023-2025 nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 1191/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2020 - 2025; Chỉ thị số 08/CT- UBND về thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn TTP.HCM giai đoạn 2022 - 2025.

07-04-2022-tphcm-phat-dong-phong-trao-thi-dua-ve-cai-cach-hanh-chinh.jpg
Người dân làm thủ tục hành chính tại TP.HCM. (ảnh: internet).

Khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm, nỗ lực

Phong trào thi đua được phát động nhằm khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tích cực đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực cải cách hành chính. Từ đó, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chương trình cải cách hành chính hằng năm và giai đoạn, đặc biệt cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm (SIPAS) và Kết quả đánh giá chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh, cấp quốc gia. Đồng thời, khắc phục các điểm còn hạn chế, phấn đấu đưa TP vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính vào năm 2025.

Đối tượng thi đua là các tập thể và cá nhân. Các tập thể tham gia gồm: các sở, ban, ngành thuộc TP, các cơ quan thuộc ngành dọc; UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện (các cơ quan, đơn vị, địa phương); các phòng, ban, chi cục và cấp tương đương; UBND phường, xã, thị trấn thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia thực hiện chương trình cải cách hành chính của TP; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; các tổ chức chính trị - xã hội TP; Cơ quan báo, đài thuộc TP; cơ quan báo, đài thuộc Trung ương; Tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Cá nhân tham gia là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương; phóng viên thuộc cơ quan báo, đài thuộc TP, thuộc Trung ương và người dân, doanh nhân

Cơ quan hành chính nhà nước đạt 95% trở lên mức độ hài lòng

Về nội dung thi đua, Kế hoạch nêu rõ các tiêu chí cụ thể cho các đối tượng tham dự là tổ chức và cá nhân.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phòng trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2023 – 2025; hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu về công tác cải cách hành chính do UBND TP.HCM giao hằng năm và cả giai đoạn 2023 - 2025.

Trong đó, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn từ 98% trở lên trong từng lĩnh vực, riêng lĩnh vực xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tỷ lệ đạt 95% trở lên; giảm tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trên lĩnh vực đất đai và lĩnh vực đầu tư xuống còn dưới 3%; 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hẹn phải kịp thời có thư xin lỗi tổ chức, cá nhân theo quy định; mức độ hài lòng của cá nhân và tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên, đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt 95% trở lên, về giải quyết thủ tục hành chính đạt 95% trở lên;

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước đạt từ 90% trở lên; 100% thực hiện ứng dụng thanh toán điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ giáo dục, y tế; 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử (trừ các văn bản bí mật nhà nước); chỉ số cải cách hành chính hằng năm đạt từ loại “Khá” trở lên; tổ chức triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ,…

Đối với cán bộ, công chức, viên chức phải có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; quy chế văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ; kết quả đánh giá, xếp loại đạt từ mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thể hiện tính gương mẫu, tiên phong đi đầu trong cải cách hành chính,…

Cơ quan báo, đài, phóng viên, biên tập viên cần có những bài viết (bài viết bằng nhiều loại hình báo chí) để tuyên truyền các nội dung quy định về cải cách hành chính; các mô hình, sáng kiến, giải pháp của cá nhân, tập thể phải bảo đảm tính hợp pháp, thực hiện hiệu quả liên quan đến các lĩnh vực của công tác cải cách hành chính; đồng thời phản ánh những hạn chế, thiếu sót của cá nhân, tập thể để kịp thời khắc phục hoặc giới thiệu các gương điển hình là cá nhân, doanh nghiệp thực hiện tốt, hiệu quả các hoạt động trong cung ứng dịch vụ công đã được nhà nước thực hiện xã hội hóa; có sáng kiến, cách làm hay trong công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn TP.

Người dân, doanh nhân và doanh nghiệp cần tích cực hợp tác cùng cơ quan, chính quyền các cấp thuộc TP trong cung ứng các dịch vụ công được xã hội hóa; tích cực thực hiện ứng dụng VNeID mức độ 1, 2; tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần trên môi trường điện tử, tham gia đánh giá khách quan, trung thực về mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính. Bên cạnh đó, cần phản ánh kịp thời, trung thực những hành vi sai trái, nhũng nhiễu, gây khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ hoặc có những hiến kế, giải pháp đóng góp tích cực cho việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn TP.

Những tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua sẽ được xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của UBND TP.HCM, Giấy khen của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc TP.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM phát động phong trào thi đua 'Cải cách hành chính'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO