Đô thị

TP.HCM kiến nghị 2 Bộ có hướng dẫn liên quan tuyến Metro số 1

Mỹ Lệ 05/07/2024 - 07:28

Theo UBND TP.HCM, dự án đầu tư xây dựng tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên dự kiến sẽ hoàn thành thi công và đưa vào khai thác vào cuối quý IV/2024.

metro.jpg
Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên dự kiến sẽ hoàn thành thi công và đưa vào khai thác vào cuối quý IV/2024.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết, UBND TP.HCM vừa có Công văn số 37373/UBND-DA UBND TP kiến nghị Bộ Xây dựng, Bộ GTVT có hướng dẫn cơ quan có thẩm quyền thẩm định, nội dung thẩm định và thẩm quyền phê duyệt đối với quy trình bảo trì, quy trình vận hành của tuyến Metro số 1 TP.HCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên để Thành phố triển khai thực hiện.

Theo UBND TP.HCM, dự án đầu tư xây dựng tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên dự kiến sẽ hoàn thành thi công và đưa vào khai thác vào cuối quý IV/2024. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, có kỹ thuật, công nghệ phức tạp. Hiện nay, TP.HCM đang xây dựng quy trình bảo trì và quy trình vận hành để quản lý, vận hành và bảo trì khi đưa tuyến Metro số 1 vào khai thác.

Tuy nhiên, qua rà soát, hiện nay có quy định về thẩm quyền thẩm định, nội dung thẩm định và thẩm quyền phê duyệt hồ sơ quy trình quản lý, vận hành khai thác và bảo trì tuyến đường sắt đô thị, nhưng chưa đầy đủ. Cụ thể, tại điểm d, Khoản 2, Điều 31 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng quy định chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì theo quy định. Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra một phần hoặc toàn bộ quy trình bảo trì công trình xây dựng do nhà thầu thiết kế lập làm cơ sở cho việc phê duyệt.

Trong khi đó, tại Thông tư số 42/2016/TT- BGTVT ngày 19/12/2016 của Bộ GTVT về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị quy định UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có đường sắt đô thị tổ chức xây dựng và phê duyệt các quy trình về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị theo quy định của pháp luật và quy chuẩn, bảo đảm phù hợp với từng tuyến; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn.

Do đó, nhằm đảm bảo chặt chẽ trong công tác thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành và quy trình bảo trì tuyến đường sắt đô thị, UBND TP.HCM kiến nghị trên.

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM, tuyến Bến Thành – Suối Tiên, sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản.

Theo đó, để có cơ sở tiếp tục giải ngân cho Dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị người đứng đầu Chính phủ xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM, tuyến Bến Thành – Suối Tiên, cụ thể: điều chỉnh thời gian hoàn thành thi công từ cuối quý IV/2023 thành cuối quý IV/2024.

Các nội dung khác không thay đổi so với chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM, tuyến Bến Thành – Suối Tiên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp Dự án được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị giao UBND TP.HCM căn cứ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM kiến nghị 2 Bộ có hướng dẫn liên quan tuyến Metro số 1
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO