Y học

TP.HCM đặt mục tiêu 80% người dân khám, chữa bệnh sử dụng CCCD thay thế thẻ Bảo hiểm y tế

Nhật Hòa24/03/2024 - 09:30

TP.HCM đặt mục tiêu 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn Thành phố được cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử (VNeID); 80% người dân khám, chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ Bảo hiểm y tế.

bhyt.jpg
TP.HCM đặt mục tiêu 80% người dân khám, chữa bệnh sử dụng CCCD thay thế thẻ Bảo hiểm y tế

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) năm 2024 trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM xác định việc triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao đảm bảo lộ trình triển khai thực hiện Đề án 06 đề ra gắn với chủ đề năm 2024 của Thành phố là “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”.

Trong đó, TP.HCM đặt mục tiêu về phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể, 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được UBND Thành phố phê duyệt triển khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.HCM kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp và được định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư.

Ngoài ra, 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình được định danh và xác thực điện tử; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân được lưu trữ điện tử.

TP.HCM cũng đặt mục tiêu 80% tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa theo quy định; 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên; 50% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính đối với dịch vụ công thiết yếu và các lĩnh vực: cư trú, hộ tịch, xuất nhập cảnh, cấp căn cước công dân; 100% hồ sơ về dân cư được tạo, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định…

Bên cạnh đó, 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn Thành phố được cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử (VNeID); 80% người dân khám, chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ Bảo hiểm y tế. Tối thiểu 50% trong tổng số đối tượng được hưởng chế độ chính sách trợ cấp an sinh xã hội được thực hiện chi trả không dùng tiền mặt; Thực hiện kiểm tra, khảo sát nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án 06 tối thiểu 40% các cơ quan đơn vị, 20% xã, phường, thị trấn; kiểm tra đột xuất tối thiểu 10% cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn.

Trong kế hoạch cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp như: Phát huy vai trò người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý, bám sát Kế hoạch, nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, đặt quyết tâm cao hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; thường xuyên quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhận thức đúng, đầy đủ, ý nghĩa tầm quan trọng của Đề án 06 để tạo sự thống nhất về nhận thức,
ý chí và hành động nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06;

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các nội dung của Đề án 06, trong đó tập trung xây dựng quy trình, quy định để thực hiện chuyển đổi phương thức hoạt động từ thủ công sang công nghệ hiện đại; xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến, văn bản về định danh và xác thực điện tử. Thực hiện việc cập nhật thông tin giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) Thành phố; theo dõi, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ TTHC để trễ hẹn nhiều hồ sơ;

Tập trung thực hiện số hóa, làm sạch, làm giàu dữ liệu chuyên ngành theo thẩm quyền, phạm vi quản lý theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống” đáp ứng kịp thời yêu cầu đồng bộ, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Duy trì việc kết nối, tích hợp, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công của bộ, ngành, Hệ thống định danh và xác thực điện tử... với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.HCM để phục vụ công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và công tác chỉ đạo, điều hành của Thành phố.

Mặt khác, đảm bảo nguồn nhân lực các cấp, nhất là cấp xã đáp ứng các yêu cầu triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06, trong đó chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức; đề xuất cơ chế đặc thù để thu hút, sử dụng nhân lực chất lượng cao phục vụ quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu;

Bố trí kinh phí để đảm bảo triển khai nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06; trong đó, tập trung kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối với hệ thống công nghệ thông tin tại địa phương đảm bảo an ninh, an toàn mạng; đầu tư trang thiết bị đầu cuối cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện giải quyết TTHC theo Hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022;

Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền ban hành; đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định thuộc thẩm quyền của cơ quan cấp trên hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách tạo khuôn khổ cho chuyển đổi số nói chung và Đề án 06 nói riêng triển khai thống nhất chung trên địa bàn Thành phố;

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên năm 2023 để phục vụ các yêu cầu chuyển đổi số Thành phố; duy trì và nghiên cứu triển khai đầy đủ 35 mô hình điểm theo Kế hoạch 1948/KH-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2023 và Kế hoạch số 4206/KH-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án 06, lợi ích của căn cước công dân gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VneID và dịch vụ công trực tuyến bằng nhiều hình thức, đa dạng, phù hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM đặt mục tiêu 80% người dân khám, chữa bệnh sử dụng CCCD thay thế thẻ Bảo hiểm y tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO