Dòng chảy

Thành ủy TP.HCM quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương

Công Chương 31/10/2023 - 19:35

Ngày 31/10, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương. Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải tham dự và chủ tri Hội nghị.

thanh-uy-hoi-nghi-quan-triet-1.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê trình bày Quy định 100-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản; và Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.

thanh-uy-hoi-nghi-quan-triet-nhu-khue-1.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại Hội nghị.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, 2 quy định này tiếp tục thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc đổi mới, nâng cao trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản phù hợp với đổi mới công tác cán bộ trong tình hình mới.

Đặc biệt, 2 Quy định này có nhiều điểm mới, đáng chú ý về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục bổ nhiệm cũng như khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản; được kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế, bất cập của các quyết định cũ, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí, xuất bản hiện đại.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM yêu cầu cấp ủy các nhà xuất bản cần đưa Quy định 100 vào trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, biên tập viên trong việc xuất bản, góp phần xây dựng thị trường xuất bản lành mạnh. Đồng thời, ông Phan Nguyễn Như Khuê yêu cầu các cơ quan báo chí cần quá triệt sâu, rộng Quy định 101 đến cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phóng viên; đồng thời yêu cầu và giám sát việc sử dụng mạng xã hội phải chính danh; cần thẩm tra, duyệt bài, khai thác mạng xã hội, quảng cáo phải chặt chẽ…

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Thái Thị Bích Liên đã giới thiệu những nội dung quan trọng, cốt lõi của Quy định số 114 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

thanh-uy-hoi-nghi-quan-triet-bich-lien-1.jpg
Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Thái Thị Bích Liên phát biểu tại Hội nghị.

Theo Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Thái Thị Bích Liên, Quy định số 114-QĐ/TW gồm 5 Chương, 16 điều quy định về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý vi phạm. So với Quy định số 205 trước đây, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng trong Quy định số 114 đã được mở rộng hơn. Bên cạnh đó, Quy định số 114 cũng quy định 6 hành vi chạy chức, chạy quyền trên cơ sở kế thừa Quy định số 205, có bổ sung hành vi mới là: Chạy tuổi, thâm niên công tác, danh hiệu thi đua, khen thưởng, bằng cấp, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái, thăng quân hàm… nhằm mục đích đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có được chức vụ, quyền lợi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM Lê Thị Hờ Rin quán triệt, triển khai Quy định số 117-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.

thanh-uy-hoi-nghi-quan-triet-bich-lien-ho-rin-1.jpg
Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM Lê Thị Hờ Rin phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam…

thanh-uy-hoi-nghi-quan-triet-tuan-mttq-hcm-1.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, các các quy định và kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa được triển khai là rất cần thiết, những vấn đề mới được quy định phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Do đó, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của kết luận và quy định, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định, kết luận trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực phụ trách một cách hiệu quả.

thanh-uy-hoi-nghi-quan-triet-2.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu, kết luận tại Hội nghị.

“Để cụ thể hóa tổ chức thực hiện tốt, đạt kết quả thiết thực các quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, nắm vững tư tưởng chỉ đạo tại các quy định, kết luận vừa được triển khai, gắn với các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định, hướng dẫn...

Đối với những vấn đề, nội dung có liên quan đến địa phương, cơ quan, đơn vị cần phải kịp thời cụ thể hóa, triển khai thực hiện đúng quy định, chặt chẽ, hiệu quả và sát với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn; có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, kết luận…” - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành ủy TP.HCM quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO