Đô thị

Quy hoạch TP.HCM được nghiên cứu toàn diện với phương pháp khoa học

Hòa Song13/06/2024 - 20:55

Tại hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 13/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã thông tin về quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

ct2.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia sẻ về việc hình thành các khu đô thị tại TP trong tương lai

TP.HCM sẽ hình thành 5 thành phố

Theo Chủ tịch Phan Văn Mãi, về mặt đơn vị hành chính, phát triển đô thị thì từ đây đến năm 2030, TP vẫn giữ 16 quận, năm huyện và TP Thủ Đức, đồng thời củng cố lại cơ sở hạ tầng kỹ thuật để liên kết đô thị.

Trong sắp xếp năm huyện, TP sẽ xây dựng hạ tầng hướng đến chỉ tiêu đô thị lên TP thuộc cấp tỉnh chứ chưa phải như TP Thủ Đức thuộc TP.HCM.

Ông Mãi cho biết trong giai đoạn 2030-2040, TP sẽ tổ chức các khu đô thị theo như đồ án quy hoạch chung. Gồm đô thị trung tâm, TP Thủ Đức, TP khu Nam (gồm quận 7, huyện Nhà Bè…), TP Tây Bắc (huyện Củ Chi, một phần huyện Hóc Môn…), TP Tây Nam (huyện Bình Chánh, một phần quận 12, Bình Tân…). Riêng huyện Cần Giờ sẽ được xem xét thuộc TP khu Nam hay như một TP đặc biệt.

Cũng Tại Hội nghị lần thứ 31 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai báo cáo về quy hoạch TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đối với hệ thống đô thị và nông thôn, đồng chí Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, trong thời kỳ quy hoạch, TP xác định sẽ quy hoạch 1 đô thị trung tâm đặc biệt; 1 đô thị loại 1 (Thủ Đức); 5 đô thị vệ tinh loại 3 (Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ). Sau thời kỳ quy hoạch, gồm 1 đô thị trung tâm đặc biệt; 4 đô thị loại 1; 3 đô thị vệ tinh (Hóc Môn - Củ Chi; Bình Chánh; Nhà Bè - Cần Giờ - Quận 7). Các khu chức năng, gồm khu kinh tế hình thành khu thương mại tự do (FTZ) gắn với cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và vịnh Gành Rái (1.000-2.000 ha.); Khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp gồm 37 khu công nghiệp, 3 khu chế xuất, 7 cụm công nghiệp (10.461,8 ha.); khu công nghệ cao gồm: 4 khu (1.331 ha) và các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (1.251ha); Khu vực có vai trò động lực khu vực đô thị trung tâm; TP Thủ Đức; khu vực phía Nam (Quận 7 và huyện Nhà Bè); khu vực huyện Cần Giờ; khu vực huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi.

Quy hoạch TP được nghiên cứu toàn diện với phương pháp khoa học

Về phương pháp lập quy hoạch, đồng chí Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, quy hoạch TP được nghiên cứu toàn diện với phương pháp khoa học, dựa trên chiến lược phát triển tổng thể của TP, các thế mạnh và đặc thù riêng nằm trong tổng thể phát triển của vùng, cả nước và bối cảnh quốc tế. Bên cạnh đó, hệ thống các phương pháp lập quy hoạch đã đảm bảo tính tiếp cận tổng hợp, khoa học, phù hợp với thực tiễn, đa chiều, đa lĩnh vực và ứng dụng công nghệ hiện đại…

Theo đồng chí Lê Thị Huỳnh Mai, quy hoạch TP.HCM đảm bảo các nội dung tích hợp quy hoạch; là phương pháp tiếp cận tổng hợp và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, nhằm đạt mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững.

mai.jpg
Đồng chí Lê Thị Huỳnh Mai báo cáo tại hội nghị

Đối với các nội dung cơ bản của quy hoạch TP, đồng chí Lê Thị Huỳnh Mai cũng cho biết, TP có 9 điểm nghẽn thách thức, gồm: Một số hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm; thể chế, chính sách, điều kiện để tạo ra đột phá cho một TP đặc biệt của cả nước và TP toàn cầu; tiềm năng, lợi thế và nguồn lực chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả; quỹ đất thuận lợi và tiềm năng đất đai hạn chế; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển chậm và thiếu đồng bộ; đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các ngành kinh tế mới; liên kết vùng; thu hút đội ngũ doanh nghiệp chiến lược, áp dụng các tiến bộ cách mạng 4.0 (Big data, IoT, AI) và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong việc triển khai một số siêu dự án; hạn chế của công tác quy hoạch, thực hiện quy hoạch, quản lý đô thị, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường; Hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và sự tham gia của hệ thống chính trị và dân cư.

TP xác định 5 quan điểm phát triển

Về quan điểm phát triển của TP, đồng chí Lê Thị Huỳnh Mai cho biết thêm, TP xác định 5 quan điểm phát triển của TP như: TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, vì cả nước, cùng cả nước; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, để tạo ra đột phá; phát triển xã hội tiến bộ, văn minh, công bằng, lấy con người làm trung tâm; sắp xếp và tổ chức không gian TP thành đô thị toàn cầu, đa trung tâm, xanh, thông minh, sáng tạo, giàu bản sắc, bám sông, hướng biển, thích ứng với biến đổi khí hậu, hài hoà giữa đô thị và nông thôn; tăng cường kết nối vùng...

Về phương hướng phát triển ngành, không gian, đồng chí Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, TP xác định phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng, trong đó phương hướng phát triển nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp - xây dựng; thương mại và dịch vụ; các ngành khác; 3 tiểu vùng khu vực đô thị trung tâm; TP Thủ Đức; khu vực ngoại thành; 2 hành lang quốc gia: Đông – Tây (TP.HCM – Mộc Bài); Bắc – Nam; 1 hành lang vùng: sông Đồng Nai - Sài Gòn - Thị Vải – Soài Rạp; 10 trục không gian gồm 9 chủ đạo và 1 trục ven biển. Các vùng bảo tồn bao gồm: Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ; nghiên cứu thành lập mới vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế là Khu Ramsar rừng ngập mặn Cần Giờ; mô hình kinh tế khác với các đột phá cho sự phát triển vượt bậc cho TP.HCM.

Đối với giải pháp nguồn lực thực hiện quy hoạch, đồng chí Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, TP tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM; xây dựng các giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch TP. Các điểm nhấn, nổi bật của quy hoạch TP gồm: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng cấp quốc gia và cấp vùng trên địa bàn TP cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; khu thương mại tự do (FTZ) Cần Giờ, trung tâm tài chính quốc tế và khu đô thị du lịch biển Cần Giờ. Đầu tư và xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D); Đầu tư nghiên cứu và hỗ trợ chuyển giao công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, năng lượng sạch…

Để bảo đảm kịp tiến độ trình phê duyệt và đưa vào triển khai quy hoạch kịp thời, TP tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ nội dung công việc liên quan trong thời gian tới, đồng chí Lê Huỳnh Mai cho biết, TP trình Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XI tại Hội nghị lần thứ 31 (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến đối với các định hướng chủ yếu của quy hoạch TP làm cơ sở để trình HĐND TP ban hành Nghị quyết thông qua hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy hoạch TP.HCM được nghiên cứu toàn diện với phương pháp khoa học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO