Không công bố thông tin, Bia Sài Gòn bị phạt 100 triệu đồng

BÙI QUÂN| 25/11/2016 16:56

KHPTO - Phạt Bia Sài Gòn vì không công bố thông tin về hoạt động doanh nghiệp theo Luật chứng khoán

Lý do Bia Sài Gòn đã có hành vi vi phạm hành chính:

Không công bố thông tin theo quy định pháp luật (Không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty (www.sabeco.com.vn) các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015; Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015; Điều lệ công ty; không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán các năm 2014, 2015; BCTC riêng và hợp nhất các Quý 3,4/2014, Quý 1,2,3,4/2015; Nghị quyết, Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015; Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không công bố thông tin, Bia Sài Gòn bị phạt 100 triệu đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO