Khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính

PV| 06/03/2023 16:04

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố (Hệ thống) đã vận hành chính thức tại TP.HCM từ ngày 29/10/2022. Với hệ thống mới này, các người dân sẽ sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) để đăng nhập và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài việc nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và trả hồ sơ tại nhà, khi tham gia sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, người dân sẽ có Kho hồ sơ điện tử cá nhân. Khi lần sau người dân sử dụng dịch vụ công thì các hồ sơ điện tử có trong Kho cá nhân sẽ được sử dụng lại

Bên cạnh đó, Hệ thống ngay từ khi vận hành đã có chức năng khai thác thông tin về cư trú, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hoạt động ổn định. Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống để khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức. 

Đồng thời, ngày 10/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục có văn bản số 54/STTTT-CNTT để hướng dẫn thực hiện. Qua đó, các cơ quan sẽ sử dụng Hệ thống để kiểm tra, xác thực danh tính điện tử của người dân, khai thác hiệu quả dữ liệu để thay thế Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy khi người dân thực hiện thủ tục hành chính theo Nghị định số 104/2022/NQ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khi cần được hướng dẫn, giải đáp thông tin tin, người dân, doanh nghiệp có thể liên lạc Tổng đài 1022 nhánh số 2 hoặc phản ánh ý kiến trực tiếp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO