Dòng chảy

Hà Nội và TP.HCM hợp tác toàn diện nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội

Bình Minh 19/10/2023 06:36

Chiều 18/10, tại Hội trường Thống Nhất, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa 02 thành phố và thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo.

Việc ký kết nhằm mục tiêu cùng hợp tác phát triển nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của hai thành phố, đóng góp vào sự nghiệp chung xây dựng và phát triển đất nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội của 02 địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Theo đó 2 thành phố hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể như sau:

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị: Đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là trong việc quán triệt, triển khai, cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản mới của Trung ương và tham mưu, đề xuất những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; củng cố hệ thống chính quyền ở đô thị và nông thôn, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tuyển dụng, thu hút nhân tài; công tác đánh giá cán bộ...

Quản lý nhà nước và cơ chế, chính sách: Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, đề xuất, triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương đối với từng địa phương; công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng, kế hoạch sử dụng đất; công tác xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai Chính phủ điện tử, cải cách hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, công tác quản lý dự án đầu tư, quản lý doanh nghiệp; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với thị trường bất động sản.

18-10-2023-thanh-uy-ha-noi-va-thanh-uy-tphcm-ky-ket-ban-ghi-nho-ke-hoach-hop-tac-giai-doan-3222c103-details.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Bí thư Thành ủy TP Hà Nội thực hiện nghi thức ký kết. Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Lĩnh vực kinh tế, thương mại và xúc tiến, thu hút đầu tư: Thường xuyên, trao đổi thông tin về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; các giải pháp cải thiện thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin về các định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các tiềm năng, cơ hội đầu tư, sản xuất kinh doanh để đầu tư các dự án, lĩnh vực đột phá của địa phương, động lực phát triển kinh tế Vùng. Trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước.Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin về các định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các tiềm năng, cơ hội đầu tư, sản xuất kinh doanh để đầu tư các dự án, lĩnh vực đột phá của địa phương, động lực phát triển kinh tế Vùng. Trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước.

Phát triển đô thị, bảo vệ môi trường: Đẩy mạnh hoạt động trao đổi kinh nghiệm, giúp nhau thực hiện tốt công tác quy hoạch và xây dựng mô hình chính quyền đô thị, quản lý đô thị...; Trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác huy động các nguồn lực để đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông...; Chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng cơ chế, chính sách và quản lý phát triển các loại hình nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; quản lý và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; quản lý xây dựng, bảo vệ biệt thự cũ, công trình bảo tồn; công tác quản lý, chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh. Bảo vệ môi trường, thực hiện các chương trình ứng phó, biến đổi khí hậu.

Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, kêu gọi các nhà đầu tư vào các dự án trọng điểm văn hóa, thể thao và du lịch; Hỗ trợ, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ để nhằm thực hiện công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, tu bổ, tôn tạo các di tích xuống cấp...; Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, quảng bá các giá trị nghệ thuật truyền thống của 02 thành phố; Quảng bá du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch chất lượng, mở rộng kết nối sản phẩm du lịch của hai Thành phố với các địa phương trên cả nước.

Lĩnh vực giáo dục và y tế: Tăng cường hợp tác, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm quản lý, đầu tư về giáo dục- đào tạo; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục. Hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa ngành y tế 2 thành phố trong việc nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về y tế, quản lý chất lượng khám, chữa bệnh, các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, phát triển du lịch y tế gắn với du lịch sinh thái.

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Trao đổi, chia sẻ việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến về nông nghiệp; xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị, mô hình nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Quốc phòng, an ninh: Tăng cường liên kết, hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; chia sẻ kinh nghiệm về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ. Chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân vận, giải quyết các điểm nóng về an ninh trật tự và khiếu nại, tố cáo, các vấn đề dân tộc, tôn giáo.

Lĩnh vực báo chí, tuyên truyền: Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, dư luận xã hội; chỉ đạo các cơ quan báo chí 2 thành phố, truyền hình hai địa phương trao đổi kinh nghiệm, phối hợp xây dựng chương trình tuyên truyền về những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của hai thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và TP.HCM hợp tác toàn diện nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO