Đô thị

Đề án tổng thể quy hoạch 200km đường sắt đô thị cho TP.HCM nhận được sự ủng hộ

Nhật Hòa 26/02/2024 - 13:35

Ngày 26/2, Hội đồng tư vấn triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 (gọi tắt là Hội đồng tư vấn) có văn bản gửi một số kiến nghị đến Văn phòng UBND Thành phố.

Trong phiên họp chung lần 4 ngày 16/2/2024, Hội đồng tư vấn cùng với Tổ Chuyên gia tư vấn đường sắt đô thị tiếp tục tập trung thảo luận các nội dung trong “Đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM” theo Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị. Sau khi nghe các ý kiến trao đổi thảo luận và phát biểu kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi tại Hội nghị, Hội đồng kiến nghị lãnh đạo Thành phố một số vấn đề sau đây:

Trước hết, Hội đồng tư vấn tiếp tục ủng hộ xây dựng một Đề án tổng thể quy hoạch 200km đường sắt đô thị cho TP.HCM để trình Bộ Chính trị, Quốc Hội phê duyệt, trong đó có phân cấp, phân quyền cho Thành phố quyết định đối với các dự án thành phần.

Thứ hai, đối với 14 cơ chế kiến nghị trong đề án Đường sắt đô thị, đề nghị Ban soạn thảo bố cục thành 5 nhóm để các cơ chế kiến nghị mang tính tập trung, rõ ràng, tránh các nội dung đề xuất bị dàn trải, gồm: Nhóm cơ chế chưa có tiền lệ, phân quyền cho Thành phố để phê duyệt từng đề án con; Nhóm cơ chế tài chính; Nhóm cơ chế hoạt động; Nhóm cơ chế để phát triển công nghiệp hỗ trợ công nghiệp đường sắt đô thị; Nhóm cơ chế tổ chức triển khai.

Hội đồng tư vấn cũng lưu ý việc sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của các nhóm; Cơ chế phối hợp triển khai giữa bộ ngành Trung ương và Thành phố; Xây dựng phương án tài chính cho đề án với phân nhóm các nguồn tài chính, và phân kỳ thời gian đầu tư.

Thứ ba, Hội đồng tư vấn đề xuất nghiên cứu bổ sung thêm nhóm cơ chế, chính sách về đào tạo nguồn nhân lực, từng bước đáp ứng năng lực quản lý và tổ chức triển khai dự án trước trong và sau khi đề án hình thành.

Thứ tư, năng lực quản trị nhà nước và năng lực của cán bộ công chức hiện nay là vấn đề cấp bách cần cải thiện trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt đang trở thành thách triển khai Nghị quyết 98. Từ đó Hội đồng tư vấn đề nghị triển khai nhanh, quyết liệt đề án nền công vụ ưu tú, hiệu quả. Đồng thời lên kế hoạch trong tháng 3/2024 tổ chức Hội thảo, tọa đàm về “Thách thức trong nâng cao năng lực nền công vụ Thành phố và giải pháp”.

Thứ năm, Hội đồng tư vấn đề nghị ngay khi Chính phủ ban hành Nghị Định hướng dẫn triển khai một số lĩnh vực trong Nghị Quyết 98; Nghị Định thay thế Nghị Định 93, UBND chỉ đạo soạn thảo Cẩm nang công vụ, theo đó tích hợp các nội dung, lĩnh vực trong 2 Nghị định, giúp các sở ngành biết nhiệm vụ của mình, cũng như phục vụ điều hành cho lãnh đạo Thành phố.

Thứ sáu, Hội đồng tư vấn đề nghị UBND Thành phố kiến nghị Chính phủ ban hành tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống đường sắt đô thị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề án tổng thể quy hoạch 200km đường sắt đô thị cho TP.HCM nhận được sự ủng hộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO