Tài chính

Cá nhân có nhiều mã số thuế, dữ liệu thuế sẽ được hợp nhất theo số định danh cá nhân

VGP 02/06/2024 - 20:36

Trường hợp cá nhận đã được cấp nhiều hơn 1 mã số thuế, dữ liệu thuế của người nộp thuế được hợp nhất theo số định danh cá nhân.

thue.jpg
Cá nhân có nhiều mã số thuế, dữ liệu thuế sẽ được hợp nhất theo số định danh cá nhân

Nội dung đề xuất trên tại dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.

Cũng về quy định chuyển tiếp, dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế nêu rõ:

- Các hồ sơ đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế đã nộp đến cơ quan thuế trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì cơ quan thuế tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế tại thời điểm nộp hồ sơ.

- Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân khác thuộc trường hợp sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo quy định đã được cấp mã số thuế trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và thông tin đăng ký thuế của đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân khớp đúng với thông tin của cá nhân được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân được sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế khi thực hiện các thủ tục về thuế kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung nghĩa vụ thuế phát sinh theo mã số thuế đã cấp trước đó.

Đồng thời, cơ quan thuế theo dõi, quản lý toàn bộ dữ liệu của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân, dữ liệu đăng ký giảm trừ gia cảnh của người phụ thuộc bằng số định danh cá nhân.

- Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân khác đã được cấp mã số thuế trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nhưng thông tin đăng ký thuế của đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân khác không khớp đúng với thông tin của cá nhân được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc không đầy đủ thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân khác tiếp tục sử dụng mã số thuế đã được cấp đến hết ngày 31/12/2024.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân khác phải thực hiện điều chỉnh thông tin với cơ quan thuế để chuyển sang sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế đã được cấp.

- Cá nhân thực hiện tra cứu thông tin đăng ký thuế đã đối chiếu khớp đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: https://www.gdt.gov.vn, hoặc trên tài khoản giao dịch thuế điện tử của cá nhân (nếu cá nhân đã được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế).

- Trường hợp cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam chưa được cấp số định danh cá nhân thì cá nhân phải liên hệ với cơ quan Công an cấp xã để thu thập thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định danh cá nhân để được sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế khi bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cá nhân có nhiều mã số thuế, dữ liệu thuế sẽ được hợp nhất theo số định danh cá nhân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO