TP.HCM điều chỉnh giá đất bồi thường tối đa gấp 38 lần giá Nhà nước

Hồng Ân| 20/03/2023 11:17

UBND TP.HCM đã ban hành quyết định Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn TP.HCM năm 2023.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/3/2023 và thay thế Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND TP.HCM.

Quy định này quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn TP.HCM năm 2023.

Hệ số điều chỉnh giá đất ban hành vào đầu kỳ hàng năm này chỉ có ý nghĩa để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi, không phải là hệ số điều chỉnh giá đất được xây dựng từ giá đất cụ thể để tính bồi thường của loại đất thu hồi tại thời điểm thu hồi đất.

Theo dó, đối với đất ở, khung hệ số (K) thấp nhất là 3 và cao nhất là 25 tùy quận, huyện và vị trí.Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở: Đất thương mại, dịch vụ: tính bằng 80% giá đất ở liền kề. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; Đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh; Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất công trình sự nghiệp: tính bằng 60% giá đất ở liền kề.Đất nghĩa trang, nghĩa địa: tính bằng 60% giá đất ở liến kề.Đất giáo dục, y tế: tính bằng 60% giá đất ở liền kề.Đất tôn giáo: tính bằng 60% giá đất ở liền kề.

Đối với đất nông nghiệp, hệ số (K) thấp nhất là 5 và cao nhất là 38 tùy quận, huyện và vị trí.Các vị trí, đơn giá đất các vị trí đất nông nghiệp được áp dụng theo Điều 3 Chương II (trừ điểm e, Khoản 2) Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16/1/2020 của UBND TP.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM điều chỉnh giá đất bồi thường tối đa gấp 38 lần giá Nhà nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO