Huyện Nhà Bè: Nhiều chính sách hỗ trợ lãi vay góp phần nâng cao thu nhập tại các xã xây dựng nông thôn mới

BẠCH LIÊN| 21/12/2021 21:22

KHPTO - Nhà Bè là huyện nằm ởphía đông nam của thành phố, cách trung tâm TP.HCM khoảng 20 km, có diện tích 100,41 km2 với hơn 70.000 dân. Từ một miền quê nhiều khó khăn, có ít lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội, số tiêu chí bình quân trên 1 xã chỉ đạt 5 tiêu chí.

Huyện Nhà Bè không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia. Số lao động qua đào tạo được giải quyết việc làm trên địa bàn huyện đạt hơn 90%. Cuối năm 2015, Nhà Bè đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Cuối năm 2020, 6/6 xã của huyện này đều đạt 19/19 tiêu chí NTM nâng cao.

Nâng cao thu nhập cho hộ dân vùng nông thôn là một trong những mục tiêu mà chương trình xây dựng NTM cần đạt được. Một trong những giải pháp quan trọng được huyện Nhà Bè quan tâm triển khai góp phần nâng cao đời sống cho hộ dân là việc triển khai có hiệu quả chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị (còn gọi là chính sách hỗ trợ lãi vay).

Chính sách hỗ trợ lãi vay đã tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo điều kiện cho người dân trực tiếp tham gia, từ đó xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó có hỗ trợ đầu tư nuôi trồng thủy sản, được xác định là mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện Nhà Bè, đã góp phần giúp hộ dân mạnh dạn đầu tư chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản hiệu quả cao, đặc biệt chuyển đổi từ nuôi tôm quảng canh, sang nuôi tôm thâm canh, nuôi công nghiệp, giúp đem lại thu nhập cao hơn cho hộ nông dân.

Thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị giai đoạn 2011 - 2021 theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 10/6/2011, Quyết định số 13/2013/ QĐ-UBND ngày 20/3/2013, Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23/2/2016 và Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 của HĐND TP.HCM, UBND huyện Nhà Bè đã phê duyệt 1.292 quyết định cho 1.471 lượt hộ dân, doanh nghiệp vay, tổng vốn đầu tư là 703.340 triệu đồng, tổng vốn vay là 540.819 triệu đồng. Bình quân vốn đầu tư 478 triệu đồng/hộ/phương án và bình quân vốn vay có hỗ trợ lãi vay 367 triệu đồng/hộ/lượt vay vốn. Bình quân mỗi năm có 147 hộ dân và doanh nghiệp có phương án được phê duyệt hỗ trợ lãi vay, với tổng vốn đầu tư bình quân/năm là 70.334 triệu đồng; tổng vốn vay có hỗ trợ lãi vay/năm là 54.081 triệu đồng; bình quân 1 đồng vốn nhà nước chi hỗ trợ lãi sẽ huy động được 23 đồng vốn đầu tư (Trong đó: 5 đồng vốn nhàn rỗi từ trong dân và 18 đồng vốn từ các tổ chức tín dụng). Tổng số lao động (việc làm) tạo ra thông qua các phương án sản xuất được hỗ trợ lãi vay giai đoạn 2011 - 2021 là khoảng 4.413 lao động.

Trong thời gian tới, để thực hiện thành công hơn nữa chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Nhà Bè, thì việc tiếp tục triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là rất quan trọng, trong đó triển khai hiệu quả chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp được xem là giải pháp khuyến khích các thành phần kinh tế mạnh dạn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, góp phần nâng cao đời sống người dân nông thôn, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Nhà Bè: Nhiều chính sách hỗ trợ lãi vay góp phần nâng cao thu nhập tại các xã xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO