Đô thị

TP.HCM thông tin về giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi

PV 18/09/2023 - 14:04

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) TP.HCM vừa có thông tin liên quan đến việc ban hành giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi.

Theo Sở NN&PTNT TP.HCM, việc ban hành giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi là thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán kinh phí thực hiện đặt hàng hoặc đấu thầu khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi phục vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo đúng quy định; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn TP.HCM.

Sở NN&PTNT TP.HCM cho biết, trong thời gian qua, TP.HCM đã quan tâm, tập trung ưu tiên triển khai đầu tư xây dựng được hàng chục hệ thống công trình thủy lợi (chưa kể có khoảng 600 hạng mục công trình bờ bao phòng chống triều cường kết hợp giao thông nông thôn đã được đầu tư các năm qua) với khoảng 2.000 km đê bao, bờ bao lớn nhỏ ven các sông kênh rạch, kèm theo trên 900 các loại công trình phụ trợ như: cống, đập, trạm bơm… Các công trình thủy lợi được đầu tư đã đóng góp tích cực trong việc cải tạo vùng đất phèn vùng ngoại thành, đặc biệt vùng đất hoang hóa trũng phèn phía Tây Nam TP, ngăn lũ, mặn, giữ ngọt, tận dụng nước triều theo mùa để khai thác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, công trình thủy lợi hiện nay còn phục vụ nhiều mục tiêu, phục vụ lợi ích tổng hợp theo nhu cầu xã hội như: cung cấp nước phục vụ sản xuất công nghiệp, sinh hoạt, phòng chống úng ngập, phục vụ nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường, sinh thái… góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.

Việc khai thác, vận hành các công trình thủy lợi do nhà nước đầu tư trên địa bàn TP để phục vụ tưới, tiêu sản xuất nông nghiệp, tiêu thoát nước khu dân cư, thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn… là các sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi. Nhà nước hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và được ngân sách nhà nước đảm bảo, thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Việc định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi thực hiện theo quy định của pháp luật về giá và các quy định khác.

Đồng thời, việc tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng. Do đó, việc ban hành giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi là cơ sở để các sở - ngành, đơn vị lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, thanh quyết toán kinh phí đặt hàng hoặc đấu thầu khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi phục vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Sau khi Hội đồng nhân dân TP và UBND TP.HCM ban hành giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thuỷ lợi, việc quản lý, khai thác công trình thủy lợi để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng, góp phần chủ động trong công tác bảo trì, bảo dưỡng công trình kịp thời, đảm bảo chất lượng sản phẩm được nâng cao, bên cạnh đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý, đơn vị khai thác góp phần phục vụ tốt hơn cho người nông dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM thông tin về giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO