Công nghệ

TP.HCM công bố phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo

Hòa Nhật16/03/2024 - 07:50

Chiều 15/3, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tiếp công dân, xử lý đơn và phối hợp giải quyết đơn thư của công dân trên địa bàn TP năm 2023. Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu chủ trì hội nghị.

phanmem.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cùng các đại biểu nhấn nút công bố phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo tại TP.HCM và liên thông với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo

Tại hội nghị, UBND TP đã công bố phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo tại TP.HCM và liên thông với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo (phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo).

Ông Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND TP cho biết, phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo tại TP và liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo được xây dựng dưới kiến trúc mở, sẵn sàng mở rộng tích hợp các hệ thống thành phần khi cần thiết. Các sở, ngành, quận huyện và Thành phố Thủ Đức có thể khai thác, mở rộng tại đơn vị với dữ liệu được lưu trữ tập trung tại Trung tâm dữ liệu TP, đảm bảo an toàn thông tin và liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu về khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ.

Qua thời gian dài phối hợp với các cơ quan liên quan, Văn phòng UBND TP đã hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai đến các sở-ngành, UBND quận-huyện và thành phố Thủ Đức. Hiện nay, phần mềm hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo đã được cài đặt trên trung tâm tích hợp dữ liệu của Thành phố và Văn phòng UBND TP đã hoàn thành kế hoạch tập huấn sử dụng phần mềm với hơn 180 học viên tham dự các lớp chuyên viên xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, lớp quản trị phần mềm, lớp lãnh đạo tại các sở - ngành, quận - huyện và thành phố Thủ Đức.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu ghi nhận nỗ lực của thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện trong thực hiện công tác tiếp công dân. Đồng thời, quan tâm giải quyết các vấn đề mà người dân kiến nghị nhiều, nhất là liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đất đai…

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, vướng mắc thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của người dân. Hiện nay còn một số nơi người đứng đầu chưa đáp ứng đủ thời gian tiếp công dân, đồng chí yêu cầu cán bộ lãnh đạo phải thực sự thay đổi, điều chỉnh và đáp ứng thời gian tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, kiện toàn đội ngũ, nhất là các lĩnh vực như đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường… thực hiện tốt nhất công tác tiếp công dân, giải quyết công việc của người dân. Đồng thời, nghiên cứu có chính sách giải quyết khiếu nại tố cáo hợp lý, hợp tình, đảm bảo các quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân.

Tại hội nghị, UBND TP.HCM tặng bằng khen cho 11 các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và phối hợp giải quyết đơn thư của công dân trên địa bàn thành phố năm 2023.

Năm 2015, Phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo của TP.HCM đã được xây dựng và triển khai tại 5 đơn vị, gồm: Ban Tiếp công dân TP, Thanh tra TP, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND TP.

Qua quá trình triển khai, phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo từng bước đã phát huy được nhiều tính năng, đáp ứng hiệu quả nhu cầu trong công việc giai đoạn đầu. Đó là, hình thành được kho dữ liệu tập trung về tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tại TP; quản lý, phân loại đơn thư theo đúng quy định, phát hiện, theo dõi, xử lý đơn thư trùng lặp trên phạm vi toàn hệ thống; phục vụ lãnh đạo chỉ đạo điều hành, giúp các bộ phận chuyên môn tổng hợp, theo dõi, đôn đốc công việc, xác định rõ loại việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm của người phụ trách cơ quan, rõ trách nhiệm của cán bộ xử lý.

Song song đó, phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo đã đáp ứng các quy trình luân chuyển hồ sơ trong nội bộ cơ quan, quy trình luân chuyển hồ sơ liên thông giữa các cơ quan; kịp thời tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu cũng như hỗ trợ tích hợp phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo và phần mềm Quản lý văn bản của các cơ quan.

Trên cơ sở kết quả bước đầu đạt được, UBND TP đã giao Văn phòng UBND TP tiếp tục mở rộng, nâng cấp Phần mềm; mở rộng phạm vi triển khai để phục vụ dùng chung cho các sở-ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Đức tạo nên tính thống nhất về mặt công nghệ và dữ liệu phục vụ công tác quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong toàn TP và liên thông dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

Các tính năng của phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo hiện nay bao gồm: Tiếp công dân, Tiếp nhận đơn, Tiếp công dân của lãnh đạo, Xử lý đơn; Theo dõi thực hiện, Theo dõi kết quả xử lý, Theo dõi báo cáo của các đơn vị trực thuộc, Theo dõi đề xuất tiếp dân, Báo cáo, Tra cứu, Quản trị. Đặc biệt, phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo có thể liên thông với Hệ thống cơ sở dữ quốc gia về khiếu nại tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng.

Ngoài những chức năng trên, phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo còn có Dashboard tổng quan giúp Lãnh đạo có thể dễ nhìn nhận và tiếp cận vấn đề.

Phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo nhằm giúp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện xử lý thông tin phản ánh, đơn thư khiếu nại tố cáo của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP; xây dựng cơ sở dữ liệu xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại tố cáo tại UBND TP và của các Sở, ngành, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức; từng bước số hóa quy trình quản lý và xử lý trên môi trường điện tử, đảm bảo thống nhất một cơ sở dữ và thông suốt qua mạng máy tính trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, giúp mở rộng thông tin việc quản lý, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được gửi đến các cơ quan chức năng của TP; góp phần vào việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu để đảm bảo thực hiện tốt nội dung cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ công chức theo hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo cơ sở dữ liệu được vận hành thường xuyên, liên tục, thông suốt trên môi trường điện tử một cách có hệ thống, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM công bố phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO