Quỹ PTKH và CN quốc gia cho vay vốn 0% lãi suất với dự án khoa học công nghệ được duyệt

BÙI QUÂN| 11/11/2016 14:29

Dự kiến Chương trình cho vay của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia sẽ được tiến hành bắt đầu từ Quý 1 năm 2017.

Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ký ban hành Thông tư số 14/2016/TT-BKHCN quy định về việc quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (PTKH và CN) để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất và đời sống do các tổ chức và cá nhân đề xuất. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2016.

Theo đó các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tạo ra trong nước từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu ở mức đạt và được các cơ quan có thẩm quyền công nhận; dự án tạo việc làm, thu nhập cho ít nhất 500 lao động trực tiếp vào quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn... thì được quỹ trên cho vay không lấy lãi. Mức vay mỗi dự án không quá 10 tỷ đồng. Thời hạn cho vay là 36 tháng.

Thông tin chi tiết về các quy định liên quan đến việc quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia được thể hiện trong file Thông tư 14/2016/TT-BKHCN kèm theo, trong đó bao gồm một số các quy định chủ yếu sau:

- Đối tượng và điều kiện được xem xét vay vốn;

- Tiêu chí xác định lãi suất cho vay và nội dung/hạng mục được vay vốn;

- Các quy định về hồ sơ đăng ký, bảo đảm tiền vay, hạn mức cho vay, tổ chức đánh giá, thẩm định và phê duyệt đối với các dự án vay vốn,…

Dự kiến Chương trình cho vay của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia sẽ được tiến hành bắt đầu từ Quý 1 năm 2017.

Thông tin chi tiết về các đợt thông báo tiếp nhận hồ sơ vay vốn sẽ được đăng tải thường xuyên trên trang website của Quỹ và được thông báo tới các Sở KH&CN của các địa phương trong cả nước.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia xin được thông báo để các tổ chức và cá nhân có các dự án phù hợp và có nhu cầu vay vốn từ nguồn vốn của Quỹ được biết và nghiên cứu chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định.

Thông tư số 14/2016/TT-BKHCN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quỹ PTKH và CN quốc gia cho vay vốn 0% lãi suất với dự án khoa học công nghệ được duyệt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO