Dòng chảy

Huy động sức mạnh toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Minh Tuệ (thực hiện) 10/02/2024 00:00

Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới, những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chính sách, pháp luật về Biên phòng; thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chủ trì, phối hợp với các lực lượng, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tạp chí Khoa học phổ thông đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP về vấn đề này.

vvthuong-1.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An

Kính thưa đồng chí! Được biết ngày 03/3/2024 lực lượng BĐBP sẽ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Nhưng trên phương tiện thông tin truyền thông lại thường dùng cụm từ “Ngày hội biên phòng toàn dân”. Đồng chí có thể giải thích để độc giả của TC KHPT nói riêng và Nhân dân nói chung hiểu thêm về ý nghĩa của từng cách gọi nêu trên?

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn: Xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của đất nước. Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta mà trước hết là đồng bào các dân tộc nơi tuyến đầu biên giới (bờ biển, hải đảo) đã đoàn kết một lòng, hi sinh xương máu để giữ gìn từng tấc đất biên cương của Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, ngày nay dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục nêu cao khí phách anh hùng, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ an ninh biên giới của Tổ quốc.

Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, sức mạnh nhân dân: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” để hoàn thành được nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, BĐBP xác định phải luôn dựa vào dân, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc; cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và tổ chức cho quần chúng nhân dân tham gia vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; luôn đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân. 65 năm qua, từ khi thành lập lực lượng đến nay cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn thực hiện tốt phương châm “Đồn là nhà, Biên giới là Quê hương, Đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Từ đó, BĐBP đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, huy động được sức mạnh tổng hợp, mọi nguồn lực cho nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và ngày càng phát triển vững mạnh.

trt1.jpg
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn kiểm tra, chúc Tết đồn Biên phòng Ngọc Lâm

Từ thực tiễn công tác vận động quần chúng, phát huy hiệu quả vai trò quần chúng nhân dân tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới ở các địa phương, ngày 22/02/1989 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 16/HĐBT lấy ngày 03/3 hằng năm làm “Ngày Biên phòng” trong cả nước. Thực hiện nội dung này mỗi địa phương lại tổ chức khác nhau. Do đó, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, ngày 17/6/2003 đã thông qua Luật Biên giới Quốc gia, trong đó quy định lấy ngày 03/3 hằng năm là “Ngày Biên phòng toàn dân”. Đây là bước phát triển mới và toàn diện trong chỉ đạo thực hiện các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân”, đồng thời cũng là cụ thể hóa những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đối với địa bàn chiến lược là vùng biên giới, hải đảo.

Để thực hiện hiệu quả các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” ngày 12/02/2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP ban hành kế hoạch số 78. Từ đây, ngày “Ngày Biên phòng toàn dân” đã thực sự trở thành Ngày hội của đồng bào cả nước, nhất là các dân tộc ở khu vực biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

Kính thưa đồng chí! Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế giữ vị trí trọng tâm liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể cùng Nhân dân Thành phố đã tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” trên địa bàn một cách sáng tạo, hiệu quả. Đồng chí có đánh giá như thế nào về vấn đề này?

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn: Trước hết có thể khẳng định rằng Thành phố đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung “Ngày biên phòng toàn dân”; nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, Nhân dân về BGQG, về sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh BGQG được nâng lên; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và là một trong những địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt và hiệu quả nhất các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”.

trt3.jpg
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu và Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể Thành phố đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn biên giới biển, cửa khẩu cảng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về biên giới, biển đảo, không chỉ ở địa bàn Thành phố mà còn vươn đến khắp các địa bàn biên giới của cả nước. Hình thức tuyên truyền và tổ chức thực hiện nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” linh hoạt, đa dạng, phong phú; huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các giới và của toàn dân trong thực hiện các nội dung của ngày biên phòng toàn dân; góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững thế trận “lòng dân”, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc. Bộ đội Biên phòng Thành phố đã phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển và cửa khẩu của Thành phố, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Thành phố.

Qua chia sẻ của đồng chí, có thể thấy được quyết tâm cao độ của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh trong việc tham gia tích cực, trách nhiệm với sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Vậy trong thời gian tới, đồng chí mong muốn điều gì để tiếp tục thực hiện nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” đạt hiệu quả cao hơn, thiết thực hơn?

trt2.jpg
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn: Trong thời gian tới, tình hình trên tuyến biên giới đất liền, vùng biển và một số địa bàn chiến lược vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục lợi dụng các vấn đề về biên giới, hải đảo, dân tộc, tôn giáo để chống phá. Các thách thức an ninh phi truyền thống, hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu có thể gia tăng... Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới ngày càng toàn diện, đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao. Để tiếp tục thực hiện nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” đạt hiệu quả cao hơn, thiết thực hơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP trân trọng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể của thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với BĐBP để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ biên giới; trong đó tập trung một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục phối hợp làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân về sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, nhất là triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” trong tình hình mới. Huy động toàn dân tham gia bảo vệ biên giới, để “mỗi người dân là một cột mốc sống” trên biên giới.

Hai là, phát huy tốt chức năng quản lý Nhà nước về biên giới của chính quyền các cấp; xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, tiếp tục tập trung phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, tạo tiềm lực, nền tảng xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Ba là, cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành quan tâm duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong hình hình mới” gắn với thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và các phong trào, cuộc vận động khác ở địa phương.

Bốn là, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm phối hợp xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, nhất là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Quan tâm động viên, hỗ trợ, giúp đỡ các đơn vị BĐBP, nhất là cán bộ, chiến sĩ ở các đồn Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với đó, thường xuyên quan tâm động viên, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, các điển hình tiên tiến trong tham gia bảo vệ biên giới quốc gia.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huy động sức mạnh toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO