Công nghệ

Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa VIII sẽ tiến hành theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến

Nhật Hòa 19/02/2024 - 21:38

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và những nhận thức lệch lạc xung quanh nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.

Để lan tỏa nội dung của Cuộc thi đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức và ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; Ban Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, các đồng chí Báo cáo viên Thành phố tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân Thành phố tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Nội dung thi

- Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

- Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

- Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Thể lệ thi

Cuộc thi dành cho Báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 15/3/2024, gồm 03 tuần thi:

- Tuần thi thứ nhất: từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 03/3/2024.

- Tuần thi thứ hai: từ ngày 04/3/2024 đến hết ngày 10/3/2024.

- Tuần thi thứ ba: từ ngày 11/3/2024 đến hết ngày 17/3/2024.

Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả của các cá nhân đạt giải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.

Giải thưởng

- 01 giải Nhất, trị giá 3.000.000 đồng.

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Căn cứ vào quá trình triển khai và kết quả cụ thể về số lượng người tham gia, người đạt giải cao ở các đợt thi của các địa phương, đơn vị, Ban Tổ chức cuộc thi có thể điều chỉnh về cơ cấu, số lượng giải thưởng cho phù hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa VIII sẽ tiến hành theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO