Đô thị

TP.HCM xúc tiến chương trình Chuyển đổi số và đề án Xây dựng đô thị thông minh

Nhật Hòa25/02/2024 19:34

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa có chỉ đạo triển khai Chương trình Chuyển đổi số và Đề án Xây dựng đô thị thông minh năm 2024.

trung-tam-dieu-hanh-giao-thong-tphcm-1-.jpg
Trung tâm điều hành giao thông tại TP.HCM

Chủ tịch UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện Kế hoạch triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của TP.HCM” và Đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh” năm 2024 trình UBND TP ban hành trong tháng 2/2024.

Trong đó, rà soát các mục tiêu, hệ thống chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2024 của TP đảm bảo phù hợp với định hướng của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số và các Chiến lược của quốc gia. Hoàn thiện mô hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của TP thống nhất từ UBND TP đến các sở, ban ngành, UBND TP, UBND các quận, huyện theo Kiến trúc chính quyền điện tử của TP. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin theo Chiến lược Quản trị dữ liệu của TP, chú trọng việc đưa vào vận hành nền tảng hệ thống quản lý đất đai và quản lý cấp phép xây dựng trên toàn TP.

Bên cạnh đó, tập trung rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, hoàn thiện nền tảng giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân. Tích cực kết nối, liên thông Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử TP với các nền tảng do bộ, ngành triển khai. Phát triển, khai thác Hệ thống quản trị thực thi TP trên các nền tảng số, hoàn thiện cơ sở pháp lý song song với việc triển khai đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả.

Ngoài ra, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Trung tâm điều hành đô thị thông minh của TP theo Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, hoàn thành trong năm 2024. Phối hợp với Chi hội An toàn thông tin phía Nam (VNISA) và các đơn vị liên quan tăng cường công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin của TP.

Về nhận thức số, thực hiện rà soát, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng đề cương, nội dung sinh hoạt trong hệ thống chính trị, trình UBND TP trong tháng 2/2024. Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tập trung tham mưu chính sách miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến để trình HĐND TP trong kỳ họp giữa năm 2024.

Với vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của TP, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các đơn vị xây dựng các quy định, quy chế vận hành các nền tảng số trong quý 1/2024. Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu, trình UBND TP chủ trương triển khai thực hiện các hạng mục, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông năm 2025 chậm nhất trong quý II/2024 để các cơ quan có đủ nguồn lực triển khai chủ đề năm. Trong đó, ưu tiên vào các nội dung: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; cập nhật, số hóa dữ liệu; triển khai các nền tảng số trọng tâm; triển khai Trung tâm điều hành thông minh; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp; hoàn thiện công cụ để đo lường kinh tế số của TP và đề xuất các giải pháp để đạt mục tiêu tỷ trọng kinh tế số đạt 22% GRDP toàn TP; thúc đẩy, đầu tư phát triển kinh tế số 7 ngành, lĩnh vực: y tế, giáo dục và đào tạo, lao động, việc làm và an sinh xã hội, du lịch, nông nghiệp và nông thôn, tài nguyên và môi trường, logistics; thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chủ tịch UBND TP giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, trên cơ sở Kế hoạch triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của TP.HCM” và Đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh” năm 2024 của TP, chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch chuyển đổi số tại đơn vị; xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để đảm bảo hoàn thành kế hoạch, đồng thời tiếp tục triển khai và hoàn thành nhiệm vụ các năm trước. Bên cạnh đó, thực hiện rà soát hạ tầng công nghệ thông tin tại đơn vị đảm bảo liên thông, kết nối thông suốt và đồng bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM xúc tiến chương trình Chuyển đổi số và đề án Xây dựng đô thị thông minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO