Dòng chảy

TP.HCM: Thêm nhiều chỉ tiêu về cải cách hành chính trong giai đoạn 2022-2025

Bình Minh 24/05/2023 - 12:28

Mới đây, UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính ở các sở - ngành, UBND các cấp trên địa bàn giai đoạn 2022-2025.

Được biết, trong năm 2022, Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của TP.HCM dù tăng 7 bậc so với năm 2021 nhưng vẫn xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố. Trong bối cảnh này, TP.HCM xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cải cách hành chính của thành phố ổn định, có phẩm chất đạo đức, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, tham mưu, triển khai cải cách hành chính nhà nước; đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số mang đến sự hài lòng cho người dân và tổ chức, góp phần xây dựng chính quyền hành động, thân thiện với nhân dân.

Bên cạnh đó, đối với các công chức trực tiếp đang đảm nhiệm các vị trí việc làm ở các lĩnh vực cải cách hành chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 3 năm liên tục trở lên và được đánh giá có nhiều sáng kiến, mô hình, giải pháp hiệu quả được áp dụng thực tiễn sẽ được luân chuyển, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo. 

anh-2.jpg
Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính. Ảnh: Thành ủy TP.HCM.

Cụ thể các chỉ tiêu được TP.HCM xác định như sau:

Thứ nhất, đến cuối năm 2023 đạt trên 80%, cuối năm 2024 đạt trên 90% và đến hết năm 2025 đạt 100% cán bộ, công chức lãnh đạo các sở - ngành, UBND cấp huyện và lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc các sở - ngành, UBND các cấp được bồi dưỡng, tập huấn về công tác cải cách hành chính.

Thứ hai, đến cuối năm 2023 đạt trên 80%, cuối năm 2024 đạt trên 90% và đến hết năm 2025 đạt 100% cán bộ, công chức lãnh đạo các sở - ngành, UBND cấp huyện và UBND các cấp trên địa bàn thành phố được bồi dưỡng, tập huấn về công tác cải cách hành chính.

Thứ ba, đến cuối năm 2024 đạt trên 80% và đến hết năm 2025 đạt 100% công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính được cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ quá trình tham mưu, tổng hợp, hướng dẫn triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Thứ tư, đến cuối năm 2024 đạt trên 80% và đến hết năm 2025 đạt 100% công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính được tiếp cận các tài liệu, bài giảng điện tử về cải cách hành chính; được tiếp cận các mô hình cải cách hành chính của các nước phát triển trên thế giới.

Thứ năm, mỗi năm phấn đấu ít nhất từ 10 công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính ở các sở - ngành, UBND các cấp trên địa bàn thành phố được quy hoạch chức danh lãnh đạo; 5 công chức, viên chức được luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo.

Thứ sáu, cố gắng phấn đấu đến năm 2025 đào tạo, bồi dưỡng ít nhất 50 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính ở các sở - ngành, UBND các cấp trên địa bàn thành phố và từ các nguồn khác để trở thành các chuyên gia về cải cách hành chính.

Thứ bảy, duy trì mỗi năm tổ chức ít nhất một lớp bồi dưỡng ở nước ngoài về cải cách hành chính, tập trung nâng cao công tác quản trị công, chất lượng tham mưu các giải pháp, sáng kiến cải tiến trong hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị. Trong đó, ưu tiên công chức trực tiếp làm công tác cải cách hành chính không giữ chức vụ lãnh đạo tham gia.

Thứ tám, mỗi năm tổ chức ít nhất 1 lớp bồi dưỡng về cải cách hành chính ở trong nước theo phương pháp trực tiếp kết hợp với trực tuyến, tập trung các kỹ năng.

Thứ chín, hàng năm cần triển khai tổ chức tập huấn, trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ về cải cách hành chính.

Thứ mười, mỗi năm tổ chức ít nhất 1 đoàn công tác nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm triển khai, thực hiện công tác CCHC ở các tỉnh, thành phố có các mô hình hay, hiệu quả, kết quả chỉ số CCHC cấp tỉnh cao hơn thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các sở - ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức cùng các đơn vị liên quan phối hợp triển khai quán triệt nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhằm đảm bảo đúng lộ trình triển khai các chỉ tiêu của đề án. Đồng thời, trong quá trình thực hiện triển khai và tổ chức các nhiệm vụ phải đảm bảo tính hiệu quả, cụ thể hóa các nhiệm vụ vào kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Thêm nhiều chỉ tiêu về cải cách hành chính trong giai đoạn 2022-2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO