TP.HCM bãi bỏ quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Hồng Ân| 17/03/2023 21:38

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức vừa qua đã ký Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND nhằm bãi bỏ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND TP.HCM về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn TP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2023.Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Một trong những căn cứ của bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật này là Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí củacác cơ quan hành chính nhà nước.

Nghị định số 09 của Chính phủ quy định rõ: Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của người phát ngôn phải được công bố bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước.

Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước chịu trách nhiệm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính, kể cả trong trường hợp ủy quyền cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Bên cạnh đó, các cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước không là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh cơ quan hành chính nhà nước để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên có trách nhiệm đăng, phát, phản ánh trung thực, khách quan, đầy đủ nội dung phát ngôn và thông tin do người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn cung cấp, đồng thời phải ghi rõ họ tên người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn, tên cơ quan hành chính nhà nước của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn. Trường hợp cơ quan báo chí đăng, phát đúng nội dung thông tin mà người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn cung cấp thì không phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đó.

Cơ quan báo chí phải đăng, phát ý kiến phản hồi của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn đối với các nội dung đăng tải không chính xác. Thời điểm đăng, phát thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Luật báo chí.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định trong Nghị định 09 thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM bãi bỏ quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO