Dòng chảy

Phân công công tác đối với Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Thanh Uy19/06/2024 - 22:42

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ban hành Quyết định phân công công tác đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và các Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026.

ct.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ban hành Quyết định phân công công tác

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc hằng ngày của UBND TP.HCM và phân công Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND TP.HCM tham dự các hoạt động của các cơ quan Trung ương, Thành ủy, HĐND TP.HCM, Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM, UBND TP.HCM, các cơ quan, đơn vị thuộc TP.HCM. Tổ chức triển khai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc của UBND TP.HCM, chương trình công tác hằng tuần, tháng, quý, năm của UBND TP.HCM. Chỉ đạo Văn phòng UBND TP.HCM trong quan hệ công tác với Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách nhà nước của TP.HCM; Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; Quản lý tài chính, ngân sách; Cải cách hành chính; Thi đua, khen thưởng; Quốc phòng, an ninh, nội chính; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; An toàn giao thông; Dân vận chính quyền và thực hiện các quy định của pháp luật về Quy chế dân chủ cơ sở; Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; Theo dõi, chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phụ trách một số Chương trình, Đề án trong 3 Chương trình đột phá và 1 Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phụ trách các Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Hội đồng, Tổ Công tác, Chương trình, Đề án, Công trình thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải giúp Chủ tịch chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính. Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Hành chính tư pháp; Công tác dân tộc, tôn giáo; Phòng cháy và chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn; Công tác phòng, chống tham nhũng; Theo dõi chung, trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp công dân, thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp; Theo dõi chung công tác kiểm tra, giám sát (các lĩnh vực cụ thể do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách); Theo dõi, phụ trách Đề án nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2020 - 2030. Quan hệ phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM, Tòa án Nhân dân TP.HCM, Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM liên quan đến lĩnh vực được phân công…

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan giúp Chủ tịch chỉ đạo công tác đối ngoại; hội nhập kinh tế quốc tế; công tác cải cách hành chính; tổ chức bộ máy; Dân vận chính quyền và thực hiện các quy định của pháp luật về Quy chế dân chủ cơ sở; công tác thi đua, khen thưởng; quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh, TP, vùng.

Theo dõi chung Kế hoạch triển khai: Nghị quyết số 24-NQ/TW và Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội; Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội; Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (các nội dung triển khai cụ thể Kế hoạch do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UND TP.HCM phụ trách lĩnh vực chỉ đạo); theo dõi chung các quy định pháp luật về chính quyền đô thị, cơ chế đặc thù, phân cấp, phân quyền, ủy quyền;…

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giúp Chủ tịch chỉ đạo lĩnh vực an toàn giao thông. Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Quy hoạch, kiến trúc; quản lý, phát triển đô thị; Xây dựng; Quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; Chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu; Giao thông, vận tải; cấp, thoát nước; Quản lý nhà theo Luật Nhà ở và Luật Đất đai; Xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM gắn với xây dựng TP Thủ Đức; xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng giúp Chủ tịch chỉ đạo lĩnh vực: giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư, kế hoạch đầu tư công; quản lý tài chính, quản lý ngân sách; theo dõi các nội dung tổng hợp chung trình Hội đồng nhân dân TP, báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM; Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy giúp Chủ tịch chỉ đạo triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn TP. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Y tế; Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề; Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TP.HCM; Văn hóa, thể dục, thể thao; Lao động - Thương binh và xã hội; Công tác giảm nghèo; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; Xuất bản, báo chí; Xây dựng đô thị thông minh; Chương trình kích cầu đầu tư theo lĩnh vực phụ trách;

Nhiệm vụ chung của các Ủy viên UBND TP.HCM: chịu trách nhiệm cá nhân về phần công việc được phân công trước HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM; cùng các Ủy viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND TP.HCM trước HĐND TP.HCM và trước cấp trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phân công công tác đối với Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO