Giáo dục

Công tác tuyên giáo Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo

Khánh Huy 20/01/2024 - 07:47

Ngày 19/1, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tuyên giáo năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM...

duk-4.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM Đặng Thùy Khánh Vân phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo đánh giá tổng quát công tác tuyên giáo Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM năm 2023, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đặng Thùy Khánh Vân nhận định công tác tuyên giáo Đảng ủy Khối đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do luôn bám sát, thực hiện tốt các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối, đồng thời không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo.

Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM thực hiện đúng tiến độ, kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các Kế hoạch, Kết luận, Hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công tác tuyên giáo. Đổi mới, đưa công tác khoa giáo bám sát thực tiễn và nhiệm vụ phát triển của đơn vị, phát huy nguồn lực, thế mạnh của cơ sở, phối hợp, cụ thể hóa các chỉ đạo của cấp trên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ như phối hợp với Đảng ủy Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tổ chức tọa đàm “Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường ngoài công lập”, phối hợp với trường ĐH Tài chính – Marketing tổ chức hội thảo khoa học 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam; phối hợp với Đảng ủy Trường ĐH Ngân hàng TPHCM tổ chức Tọa đàm khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong sinh viên học sinh và người lao động”; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình “Mỗi đảng viên một lá cờ Tổ quốc tự hào cùng ngư dân bám biển”; tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, dư luận xã hội gắn với giáo dục truyền thống, quan tâm theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong Khối, kịp thời định hướng, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ dư luận xã hội của Đảng bộ Khối và cấp ủy cơ sở…

duk-3.jpg
Đại diện các đơn vị phát biểu góp ý tại hội nghị.

Trong năm 2024, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tăng cường hướng mọi hoạt động về cơ sở, bám sát thực tiễn, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động, kịp thời tham mưu các cấp ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc củng cố, giữ vững tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong xây dựng Đảng, phòng chống tiêu cực, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cụ thể như đi cơ sở, làm việc với cấp ủy cơ sở về triển khai thực hiện công tác tuyên giáo năm 2024 tại cơ sở; tổ chức các hội nghị tập huấn công tác khoa giáo, viết tin, bài, chụp ảnh để phục vụ công tác tuyên truyền, công tác tham mưu bài diễn văn, bài phát biểu của lãnh đạo nhân các sự kiện của các cấp ủy đảng. Đồng thời, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tổ chức kiểm tra chuyên đề như kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết 29-NQ/TW, Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng, Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng đối với cấp ủy cơ sở.

Định hướng, gợi ý chương trình công tác năm 2024, lãnh đạo các phòng thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối bám sát chương trình công tác năm của Ban Tuyên giáo Thành ủy để xây dựng chương trình công tác của cấp mình; quan tâm nắm chắc tình hình sinh viên, tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, triển khai thực hiện việc tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm gắn với chủ đề năm của Thành ủy, Ủy Ban nhân dân Thành phố và chủ đề năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

duk-1.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Là – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Là – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo Đảng bộ Khối năm 2023. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối vẫn còn hạn chế; yêu cầu trong năm 2024 tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị của Khối, khắc phục các hạn chế, chủ động, sáng tạo trong công tác tiếp tục giữ vững thành tích là đơn vị xuất sắc trong công tác tuyên giáo nhiều năm liên tục vinh dự được Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen, trong đó tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu với cấp ủy trong chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng đảm bảo tiến độ, chất lượng; chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, giảng viên sinh viên học sinh và người lao động trong Khối. Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo việc thực hiện hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác tuyên giáo Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO