Đô thị

TP.HCM tăng cường thực hiện Nghị quyết số 35

Trúc Nhã 22/06/2024 - 23:02

Nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ và hoàn thành Kế hoạch 766 vào năm 2025. Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ.

screenshot_20240622_194915_word.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ

Theo đó, căn cứ vào Công văn số 2932/VPCP-KGVX ngày 03 tháng 5 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn nhân lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025 (2030).

Thực hiện Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn Thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

  1. Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, rà soát lại tiến độ thực hiện, bám sát các mục tiêu và các biện pháp đã đặt ra để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch 766 của UBND TP. Hồ Chí Minh.
  2. Ưu tiên tăng quỹ đất giáo dục; khẩn trương thực hiện Kế hoạch số 2547/KH-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Đề án xây dựng 4.5000 phòng học chào mừng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (theo Đề án xây dựng 4.500 phòng học đã được phê duyệt tại Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố), đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, sinh viên và người học.
  3. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, tín dụng, thuế và các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dụng cơ sở giáo dục mầm non phục vụ nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ của công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất và của người dân ở những nơi tập trung đông dân cư.
  4. Chú trọng phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập khi xây dựng quy hoạch Thành phố giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục tại địa phương.
  5. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình thủ tục cho nhà đầu tư; đối xử bình đẳng và tạo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch không phân biệt cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục ngoài công lập.
  6. Đẩy mạnh thông tin truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các sở, ban, ngành địa phương chủ động đề xuất, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (cơ quan thường trực) tổng hợp, báo cáo UBND TP.Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM tăng cường thực hiện Nghị quyết số 35
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO