Dòng chảy

Cơ hội lớn cho TP.HCM tạo đột phá trong lĩnh vực khoa học công nghệ

Hòa Nhật03/03/2024 - 08:16

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ chọn TP.HCM để thực hiện thí điểm đúng vai trò, sứ mệnh của đầu tàu kinh tế, trong đó có nội dung khoa học, công nghệ hay khoa học công nghệ được cơ hội để thực hiện thí điểm tại TP.HCM để rút kinh nghiệm chung cho cả nước.

ky-ket.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải và đồng chí Huỳnh Thành Đạt thực hiện nghi thức ký kết phối hợp trước sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Phan Văn Mãi, Nguyễn Phước Lộc và các cán bộ lãnh đạo của TP.HCM, Bộ KH&CN

Chiều 2/3, Thành ủy TP.HCM phối hợp Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM giai đoạn 2024 - 2028.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt chủ trì hội nghị.

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc.

Báo cáo tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ ứng dụng công nghệ và Tiến bộ kỹ thuật Chu Thúc Đạt, đại diện Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM giai đoạn 2024 - 2028 nhằm tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thí điểm, thử nghiệm một số cơ chế, chính sách, các sản phẩm mới, dịch vụ mới trên địa bàn TP giai đoạn 2024 - 2028.

Theo đồng chí Chu Thúc Đạt, chương trình phối hợp nhằm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của TP.HCM; phối hợp kiểm tra, bảo đảm triển khai cơ chế, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của TP thống nhất, minh bạch đạt hiệu quả.

Với 9 nội dung phối hợp cụ thể gồm: nghiên cứu xây dựng và thí điểm áp dụng một số mô hình, cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo đó, áp dụng chính sách thu hút, trọng dụng người tài thông qua ưu đãi về tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập; ưu đãi về thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động khoa học và công nghệ tại TP.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho hay, trong những năm qua, vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã nhiều lần được khẳng định trong các Văn kiện Đại hội của Đảng và được thể hiện xuyên suốt trong các mục tiêu của Kế hoạch hành động quốc gia cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

TP.HCM là địa phương có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước với những tiềm năng, lợi thế vượt trội. Đây cũng là trung tâm đổi mới, năng động, sáng tạo hàng đầu của cả nước về phát triển kinh tế, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

"Hơn lúc nào hết chúng ta có đầy đủ những căn cứ pháp lý thuận lợi để Bộ Khoa học và Công nghệ và TP.HCM mạnh dạn thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM nhanh và bền vững nói riêng, vùng Đông Nam Bộ, vùng Kinh tế trọng điểm Phía Nam, cả nước nói chung" - Thứ trưởng Lê Xuân Định nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, trong bối cảnh diễn biến phức tạp, khó đoán định của thế giới hiện đại, cùng với tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành khoa học và công nghệ đang nỗ lực vận động không ngừng trên mọi phương diện để kịp thời đáp ứng nhiệm vụ đòn bẩy, góp phần thúc đẩy nền kinh tế truyền thống chuyển đổi mạnh mẽ với sự tham gia của kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo.

Theo đồng chí Huỳnh Thành Đạt, chương trình ký kết nhằm hướng đến chung một mục đích, một tầm nhìn, đó là sự phát triển của TP.HCM. Qua đó, để xây dựng TP.HCM trở thành một TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình; một trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn là niềm tự hào, là cửa ngõ quan trọng của cả nước kết nối với khu vực và thế giới.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt khẳng định, Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đồng hành cùng TP.HCM triển khai hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội không chỉ là cơ hội cho TP.HCM, mà còn là cho ngành Khoa học và Công nghệ để thử nghiệm các chính sách của Bộ, của ngành.

Trên tinh thần đó, đồng chí Huỳnh Thành Đạt khẳng định, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tích cực, chủ động tham mưu với Chính phủ tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo theo đề xuất thực tiễn của TP, sẵn sàng phân cấp, phân quyền khi đáp ứng đủ điều kiện cần có, từ đó, động viên đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ kiên trì theo đuổi giấc mơ lớn và niềm đam mê khoa học, vượt lên các khó khăn, thách thức để tạo ra nhiều thành quả khoa học và công nghệ thiết thực, mang lại lợi ích cho đất nước, người dân và xã hội, đóng góp cho kho tàng tri thức của nhân loại.

Phát biểu luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, việc Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thành ủy TP.HCM thực hiện ký kết chương trình phối hợp này nhằm thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung và Kết luận 69 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, Nghị quyết 24 đề ra phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển biến hành động, một số chuyển đổi, một số trở thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế của vùng, tăng trưởng kinh tế vùng. Bên cạnh đó, hình thành trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế; nâng cao hiệu quả của các khu công nghệ cao; khu công nghiệp đổi mới sáng tạo trí tuệ nhân tạo của TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin thông minh, xây dựng hạ tầng số, kết nối hiệu quả các sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại TP.HCM…

Còn Nghị quyết 98 dành riêng Điều 8 về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó có 56 vấn đề cụ thể. Đây là lối mở, cánh cửa mở để cho chúng ta đi. “Nếu TP.HCM đi để làm sứ mệnh của mình, đóng góp cho nền kinh tế, cho đào tạo, để phát triển thì Bộ Khoa học, công nghệ thực hiện sứ mệnh và đây là cơ hội để thử nghiệm những vấn đề vướng mắc thời gian qua, kể cả những cơ chế chính sách”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh. Đồng chí khẳng định, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ chọn TP.HCM để thực hiện thí điểm đúng vai trò, sứ mệnh của đầu tàu kinh tế, trong đó có nội dung khoa học, công nghệ hay khoa học công nghệ được cơ hội để thực hiện thí điểm tại TP.HCM để rút kinh nghiệm chung cho cả nước.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, việc phối hợp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ nêu trên. Đây là cơ hội để hành động, xây dựng TP thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển trong giai đoạn mới. Và là cơ hội thử nghiệm tháo gỡ các vướng mắc về phát triển khoa học công nghệ của TP.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cơ hội lớn cho TP.HCM tạo đột phá trong lĩnh vực khoa học công nghệ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO