Dòng chảy

Bộ Nội vụ muốn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thay vì phải thi

Phi Thư 27/05/2023 - 17:30

Bộ Nội vụ vừa báo cáo Chính phủ việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định về cán bộ, công chức, viên chức.

Trong đó, Bộ đề xuất loại bỏ việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Thay vào đó, các viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện của hạng cao hơn sẽ được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Hiện nay, để thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, có hai hình thức là thi và xét, thuộc thẩm quyền của các bộ quản lý chuyên ngành và cơ quan quản lý viên chức. Tuy nhiên, việc thi thăng hạng gặp nhiều khó khăn vì các bộ quản lý chậm ban hành quy định và khó xây dựng chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho nhiều chức danh.

307678052_586019056651610_3457400077686704518_n.jpg
Nét đẹp điều dưỡng. Ảnh: Bệnh viện Thống nhất (TP.HCM)

Hệ thống vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm của viên chức cũng chưa hoàn thiện. Hình thức thi thăng hạng cũng chưa gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng viên chức và chỉ giải quyết chế độ tiền lương và thu nhập. Vì vậy, Bộ Nội vụ cho rằng việc bỏ thi, giữ hình thức xét thăng hạng là cần thiết trong tình hình hiện nay.

Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị phân cấp thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức để cải thiện quy trình tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

Cụ thể, cơ quan quản lý công chức được phân cấp tổchức thi nâng ngạch từ nhân viên lên cán sự, chuyên viên và chuyên viên chính mà không cần ý kiến của Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương.

Cơ quan quản lý viên chức sẽ chủ trì xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng 1 và bổ nhiệm, xếp lương viên chức loại A3 mà không cần có ý kiến Bộ Nội vụ. Các cơ quan được phân cấp thẩm quyền sẽ thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng 2 và 3.

Bộ Nội vụ cũng cam kết tiếp tục đề xuất giải pháp tổng thể để quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức trong quá trình tổng kết thi hành, sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Tất cả những thay đổi này nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Nội vụ muốn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thay vì phải thi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO