Bộ Chính trị: Phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu châu Á về công nghệ sinh học

PV| 07/02/2023 12:13

Theo đó, nghị quyết của Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu đến 2030 Việt Nam sẽ trở thành một trong 10 quốc gia hàng đầu châu Á công nghệ sinh học.

Hôm 30/1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Bộ Chính trị mong rằng trong 7 năm tới, công nghiệp sinh học trở thành nghành kinh tế - kỹ thuật quan trọng. Theo đó, phấn đấu các doanh nghiệp tăng 50% về quy mô đầu tư và tăng trưởng, thay thế ít nhất 50% sản phẩm công nghệ sinh học nhập khẩu; đóng góp 7% vào GDP và bảo đảm nhu cầu thiết yếu của xã hội.

Đồng thời, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu có nền công nghệ sinh học đạt trình độ tiên tiến thế giới trên một số lĩnh vực quan trọng; là một trong 10 nước hàng đầu châu Á về sản xuất và dịch vụ thông minh công nghệ sinh học; được ứng dụng rộng rãi trong các ngành, lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Ngoài ra, Bộ Chính trị nhấn mạnh, phát triển công nghệ sinh học là xu thế của thế giới, động lực quan trọng để thực hiện quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam là quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh; khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo về công nghệ sinh học thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á. Công nghiệp sinh học đóng góp 10-15% vào GDP.

Các chuyên gia làm việc tại Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM. Ảnh: HCMBIOTECH/VnExpress

Nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra ở trên một cách tốt nhất, ngoài việc thống nhất nhận thức về phát triển và ưng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới, Bộ Chính trị yêu cầu cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Trong đó, cần đặc biệt chú ý đến chính sách vượt trội, phù hợp để phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học có giá trị cao.

Thực hiện việc xây dựng các cơ chế đảm bảo mối liên kết, gắn bó giữa các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sinh học; xây dựng, triển khai các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Đồng thời cần, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm công nghệ sinh học.

“Tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống; phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” ­- Nghị quyết nêu và yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực công nghệ sinh học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghệ sinh học...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Chính trị: Phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu châu Á về công nghệ sinh học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO