Báo chí phải luôn là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, chính trị

HOÀNG NGUYỄN| 17/03/2023 15:01

Ngày 17/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy (TGTU) phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Hội nhà báo TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự và chủ trì hội nghị gồm có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban TGTƯ TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Báo chí tiếp tục thông tin đậm nét, đầy đủ, kịp thời 

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lê Hồng Sơn - Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban TGTU TP.HCM cho biết, hoạt động báo chí thành phố năm 2022 có nhiều khởi sắc. Báo chí tiếp tục thông tin đậm nét, đầy đủ, kịp thời các hoạt động, chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố cũng như ghi nhận nỗ lực của các cấp chính quyền, tổ chức, đoàn thể trong công tác phòng chống dịch bệnh; lan tỏa những điển hình, mô hình sáng tạo của hệ thống chính trị trong phòng chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội; lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt; sự chung sức, đồng lòng và cả nước hướng về thành phố; tổ chức nhiều diễn đàn, chuyên mục, bài viết về hiến kế phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế. 

Đối với hoạt động xuất bản, Ban TGTU đã phối hợp Sở TT&TT tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố tập trung chỉ đạo một số hoạt động xuất bản trọng tâm như: tổ chức Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần năm 2022; tổ chức nhiều triển lãm sách kỷ niệm các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra tại Đường Sách thành phố.

Ông Lê Hồng Sơn – Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban TGTU TP.HCM phát biểu tại hội nghị.

Ông Lê Hồng Sơn cũng cho biết mặt tích cực là hoạt động báo chí, xuất bản của thành phố năm 2022 đảm bảo phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao kiến thức trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân và thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh. Ban TGTU chủ động tham mưu Thường trực Thành ủy TP.HCM tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị xuất bản mở rộng hợp tác trong lĩnh vực xuất bản; hỗ trợ xuất bản sách có giá trị giáo dục đạo đức, truyền thống cách mạng.

Mặt hạn chế của Ban TGTU là chưa chủ động, chặt chẽ trong theo dõi, giám sát hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố để tham mưu, chấn chỉnh các sai sót; việc thành phố, cơ quan chủ quản tạo điều kiện về nguồn lực cho nhà xuất bản sau khi thực hiện sắp xếp nhưng chưa được phát huy hiệu quả tối đa; số bài viết về thành tựu trong công tác xây dựng Đảng còn ít. Việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những tồn đọng sau khi thực hiện hợp nhất 2 nhà xuất bản vẫn còn kéo dài. Xuất bản phẩm điện tử phát triển còn chậm do khả năng ứng dụng công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Hoạt động xuất bản, in và phát hành chưa có bước phát triển mang tính đột phá; cơ cấu các mảng sách chưa đều; việc ứng dụng và đẩy mạnh các kênh bán sách trực tuyến chưa được khai thác triệt để, …

Định hướng báo chí, xuất bản năm 2023

Về định hướng năm 2023, đối với lĩnh vực báo chí, theo ông Lê Hồng Sơn, Ban TGTU sẽ tham mưu việc tuyên truyền trên báo chí các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, triển khai chuyên đề năm 2023 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục tham mưu việc hỗ trợ cho hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố, nhất là các cơ quan báo chí mới thay đổi cơ quan chủ quản theo Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP.HCM đến năm 2025. Thực hiện rà soát, kiểm tra, củng cố, chấn chỉnh hoạt động của một số cơ quan báo chí thành phố, nâng cao chất lượng hoạt động và đảm bảo đúng định hướng trong hoạt động thông tin, tuyên truyền. Tập trung, chủ động định hướng cơ quan báo chí thành phố, cơ quan báo đài có ký kết hợp tác truyền thông với thành phố trong việc tổ chức tuyên truyền, thông tin theo các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội năm 2023 của thành phố.

Đối với lĩnh vực xuất bản, Ban TGTU sẽ phối hợp ban tổ chức Thành ủy, Hội Nhà báo và Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM tổ chức khảo sát, nắm tình hình công tác phát triển đảng viên, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố; tham mưu đề xuất kế hoạch đào tạo phù hợp cho từng đối tượng theo quy định. Tiếp tục tham mưu rà soát, giải quyết các tồn đọng, khó khăn của Nhà xuất bản; xem xét, tạo điều kiện về nguồn lực để Nhà xuất bản phát triển. Tham mưu xem xét việc thực hiện cơ chế thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước năm 2023 của Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố.

Tại sự kiện, đại diện các cơ quan báo chí cũng có những tham luận, ý kiến đóng góp và kế hoạch năm 2023 cho công tác báo chí, xuất bản trên địa bàn thành phố. 

Ông Nguyễn Tấn Phong - Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM.

Ông Nguyễn Tấn Phong - Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM đề xuất Thành ủy, UBND Thành phố, Ban TGTU và Sở TT&TT tiếp tục quan tâm đầu tư chiều sâu, đầu tư có trọng điểm cho các tác phẩm báo chí chất lượng cao để tham gia “Giải báo chí TP.HCM” hằng năm nhằm nâng cao tầm vóc tiêu biểu của giải thưởng khu vực phía Nam và cả nước. Việc đầu tư có thể thông qua cơ chế đặt hàng các cơ quan báo chí mà thành phố đã triển khai nhiều năm qua.

Ông Phong cũng đề xuất mở rộng thêm giải và nâng giá trị giải thưởng báo chí TP.HCM, đề xuất Thành ủy và UBND TP.HCM tặng thưởng riêng cho cơ quan báo chí đoạt nhiều giải thưởng; mở lớp chuyên đề bồi dưỡng những hạt nhân nhà báo.

Cần nhanh chóng xây dựng và triển khai thực hiện chuyển đổi số

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM biểu dương đội ngũ những người làm báo, xuất bản đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố. 

Theo ông Hiếu, “báo chí phải luôn là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, chính trị; thực hiện tốt nhiệm vụ đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống; làm tốt chức năng định hướng tư tưởng, dư luận, tăng cường xây dựng các tuyến tin, bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội”. 

Để các hoạt động của lĩnh vực báo chí, xuất bản thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Hiếu đề nghị Ban TGTU, Sở TT&TT, Hội Nhà báo và các cơ quan, đơn vị liên quan phải phát huy trách nhiệm của mình trong việc đồng hành, trợ sức cho các cơ quan báo chí, xuất bản, nhanh chóng tham mưu phương án tổ chức ký kết Chương trình phối hợp truyền thông giữa TP.HCM với các cơ quan báo chí năm 2023 theo hướng vừa tạo điều kiện cho cơ quan báo chí nâng cao chất lượng thông tin phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa bảo đảm đúng quy định pháp luật và đảm bảo thiết thực hiệu quả; Tham mưu và tổ chức thực hiện các chính sách phù hợp để hỗ trợ hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố trong thực hiện giai đoạn 2 của Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP.HCM đến năm 2025 và đề án hợp nhất nhà xuất bản của thành phố.

Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng được khen thưởng tại Hội nghị.

Ông Hiếu cũng đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản của thành phố cần bám sát chủ đề năm 2023 (nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội) và các nhiệm vụ, giải pháp Đảng bộ, chính quyền thành phố đã đề ra; nghiêm túc thực hiện rà soát, kiểm tra, củng cố, chấn chỉnh hoạt động của một số cơ quan báo chí, xuất bản thành phố, khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng hoạt động và đảm bảo đúng định hướng trong hoạt động thông tin, tuyên truyền, đồng thời có giải pháp để người làm báo thành phố thực hiện đúng quy định.

“Trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự cạnh tranh gay gắt của các phương tiện truyền thông hiện đại đã đặt ra những thách thức lớn, đòi hỏi các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố phải nỗ lực, phấn đấu phát triển phù hợp với xu thế khoa học công nghệ; trong đó, việc chuyển đổi số trong cơ quan báo chí, xuất bản là yêu cầu bắt buộc, cần phải có phương án phù hợp thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, để từ đó làm chủ nền tảng số, nền tảng truyền thông xã hội trở thành dòng chảy chính về thông tin, có vai trò định hướng dư luận trên không gian mạng. Do đó, tôi đề nghị các cơ quan chức năng thành phố cần nhanh chóng xây dựng và triển khai thực hiện chuyển đổi số theo tinh thần Chương trình hành động số 22-CTrHĐ/TU ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy”, ông Hiếu cho biết.

Ông Hiếu cũng đề nghị các cơ quan chức năng thành phố nghiêm túc thực hiện rà soát, kiểm tra, củng cố, chấn chỉnh hoạt động của một số cơ quan báo chí, xuất bản thành phố, khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng hoạt động và đảm bảo đúng định hướng trong hoạt động thông tin, tuyên truyền, đồng thời có giải pháp để người làm báo thành phố thực hiện đúng quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, thực hiện tốt quy tắc sử dụng mạng xã hội...

Tại hội nghị, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tiếp tục tham mưu đề xuất lãnh đạo để hoạt động báo chí, xuất bản được chủ động trong tuyên truyền và có sản phẩm tạo sự lan tỏa; hoàn thiện các chương trình và tham mưu cho các đề án, các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước để tạo sự lan tỏa toàn thành phố trong thời gian sắp tới.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy,  Sở Thông tin và Truyền thông và Hội nhà báo TP.HCM cũng tổ chức khen thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm Vàng) năm 2022. Tại giải thưởng này, các cơ quan báo chí TP.HCM đã đạt 5 giải thưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo chí phải luôn là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, chính trị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO