Sống xanh

TP.HCM đôn đốc các dự án liên quan vệ sinh môi trường

Nhật Hòa12/03/2024 07:02

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường có ý kiến chỉ đạo kiểm tra công trường gói thầu XL-02 thuộc dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM - giai đoạn 2

tphcm.jpg
TP.HCM hướng tới một đô thị xanh, sạch, đẹp và ngăn nắp

Đối với công tác thiết kế bản vẽ thi công, triển khai thi công, UBND TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đôn đốc Nhà thầu khẩn trương trình nộp hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của các hạng mục còn lại theo đúng Kế hoạch; hoàn thiện và đệ trình Thiết kế bản vẽ thi công cho các hạng mục đã được Tư vấn TV-01 xem xét, đánh giá.

Đôn đốc Tư vấn khẩn trương rà soát, đề xuất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị phê duyệt đối với thiết kế bản vẽ thi công của các hạng mục Nhà thầu đã chỉnh sửa và trình lại.

Về công tác triển khai thi công, đôn đốc Nhà thầu và Tư vấn tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh, rút ngắn tiến độ triển khai thi công các hạng mục quan trọng, thi công đồng thời các hạng mục.

Về công tác lựa chọn thầu phụ, đôn đốc Nhà thầu khẩn trương lựa chọn, đề xuất nhà thầu phụ còn lại cho các hạng mục quan trọng nằm trên đường găng tiến độ, khẩn trương lựa chọn để huy động Nhà thầu phụ cho hạng mục Bể tiêu bùn.

Đối với công tác phê duyệt và mua sắm thiết bị, UBND TP yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND TP để Nhà thầu có thể đặt hàng vào cuối tháng 4/2024 theo đúng tiến độ.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị chủ động rà soát các thủ tục, có Công văn gửi Cục Hải quan Thành phố, Cục thuế Thành phố để phối hợp, hỗ trợ trong quá trình nhập khẩu thiết bị cho dự án. Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị theo dõi, đôn đốc Nhà thầu, Tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo đến cuối tháng 3/2024 giải ngân đạt 15% Kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công.

UBND TP giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị phối hợp với Lãnh đạo của Nhà thầu chỉ đạo, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; kịp thời báo cáo, tham mưu để UBND TP xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc nếu vượt thẩm quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động theo dõi, khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thành các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Vệ sinh môi trường - giai đoạn 2; đề xuất tham mưu UBND TP đăng ký lịch làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành liên quan để giải quyết các khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài liên quan đến các dự án của Thành phố.

Theo đó, UBND TP giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Quy họach - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương có ý kiến về hồ sơ tiếp thu, giải trình của Ban Quản Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị liên quan ý kiến của Bộ Kế hoạch và đầu tư về hồ sơ trình chủ trương dự án Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tham Lương - Bến Cát (CRUS1) và dự án Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn (CRUS2).

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường cũng vừa có kết luận, chỉ đạo về tiến độ trình lại chủ trương đầu tư dự án Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tham Lương - Bến Cát và dự án Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn.

Sở Xây dựng rà soát về hiện trạng quy hoạch chung, quy hoạch thoát nước và kết quả lựa chọn đơn vị chuẩn bị dự án đầu tư nhà máy xử lý nước thải Tây Sài Gòn theo quy định hiện hành đảm đồng bộ với đầu tư hệ thống thoát nước của dự án CRUS2, báo cáo UBND TP.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, chịu trách nhiệm rà soát việc hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư dự án CRUS1, CRUS2 theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ; cập nhật các nội dung liên quan vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư trong 2 kỳ trung hạn vào nội dung trình chủ trương đầu tư đối với dự án CRUS1 và dự án CRUS2 trên cơ sở Tờ trình của UBND TP trình HĐND TP; tham mưu UBND TP trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo các đơn vị có liên quan phải tiếp tục công tác vớt rác trên tuyến kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, đồng thời hoàn tất các thủ tục để đấu thầu đơn vị thu gom rác trên tuyến kênh này. Mục tiêu là đảm bảo môi trường đô thị, không ảnh hưởng đến người dân và duy trì vẻ mỹ quan đô thị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM đôn đốc các dự án liên quan vệ sinh môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO