Giáo dục

TP.HCM công bố đáp án kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Hoàng Nguyễn 11/06/2024 - 19:50

Ngày 11/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố đáp án 3 môn thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024.

Theo đó, đề thi và đáp án chính thức 3 môn (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) cụ thể như sau:

1.de-thi-ts10-nam-hoc-2024-2025-mon-toan_page-0001.jpg
1.de-thi-ts10-nam-hoc-2024-2025-mon-toan_page-0002.jpg
Đề thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm 2024, môn Toán.
1.dap-an-de-thi-ts10-nam-hoc-2024-2025-mon-toan_page-0001.jpg
1.dap-an-de-thi-ts10-nam-hoc-2024-2025-mon-toan_page-0002.jpg
1.dap-an-de-thi-ts10-nam-hoc-2024-2025-mon-toan_page-0003.jpg
1.dap-an-de-thi-ts10-nam-hoc-2024-2025-mon-toan_page-0004.jpg
Đáp án môn Toán, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập TP.HCM năm 2024.
2.de-thi-ts10-nam-hoc-2024-2025-mon-ngu-van_page-0001.jpg
2.de-thi-ts10-nam-hoc-2024-2025-mon-ngu-van_page-0002.jpg
Đề thi môn Văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập TP.HCM năm 2024.
2.dap-an-de-thi-ts10-nam-hoc-2024-2025-mon-ngu-van_page-0001.jpg
2.dap-an-de-thi-ts10-nam-hoc-2024-2025-mon-ngu-van_page-0002.jpg
2.dap-an-de-thi-ts10-nam-hoc-2024-2025-mon-ngu-van_page-0003.jpg
2.dap-an-de-thi-ts10-nam-hoc-2024-2025-mon-ngu-van_page-0004.jpg
Đáp án môn Văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập TP.HCM năm 2024.
3.de-thi-ts10-nam-hoc-2024-2025-mon-tieng-anh_page-0001.jpg
3.de-thi-ts10-nam-hoc-2024-2025-mon-tieng-anh_page-0002.jpg
3.de-thi-ts10-nam-hoc-2024-2025-mon-tieng-anh_page-0003.jpg
3.de-thi-ts10-nam-hoc-2024-2025-mon-tieng-anh_page-0004.jpg
Đề thi môn Tiếng Anh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập TP.HCM năm 2024.
3.dap-an-de-thi-ts10-nam-hoc-2024-2025-mon-tieng-anh_page-0001.jpg
Đáp án môn Tiếng Anh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập TP.HCM năm 2024.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2024-2025 của TP.HCM diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/6. Thí sinh dự thi 3 môn gồm: Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán (cả 3 môn đều tính hệ số 1). Thí sinh dự thi lớp 10 chuyên ngoài 3 môn trên sẽ thi thêm bài thi môn chuyên.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024 là 98.681 học sinh. Môn văn, có 98.418 thí sinh đến dự thi, vắng 263; môn ngoại ngữ có 98.375 thí sinh dự thi, vắng 306 và môn toán có 98.361 thí sinh dự thi, vắng 320. Buổi thi chuyên có 7.574 thí sinh tham dự, vắng 50 thí sinh.

Năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 vào 113 trường THPT công lập là 77.355 học sinh; có 98.681 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập (tỷ lệ 78,3% học sinh đậu vào lớp 10 công lập). Căn cứ vào điểm thi của thí sinh và số lượng đăng ký nguyện vọng vào từng trường THPT, sở GD&ĐT TP.HCM sẽ xét từ trên xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TP.HCM, ngay sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025, ngày 8/6 sẽ bắt đầu công tác chấm thi và chậm nhất 17 giờ ngày 19/6 sẽ tổng kết công tác chấm thi; đối sánh kết quả thi. Chậm nhất là 16 giờ ngày 20/6, Sở sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh THPT chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng

Hoàng Nguyễn