Dòng chảy

Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XII họp phiên thứ nhất

Thanh Huy29/05/2024 - 15:43

Sáng 29/5, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì buổi họp Tiểu ban, Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng các đồng chí Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM.

Các đại biểu tham dự cuộc họp
Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tại buổi họp, Thành ủy TP.HCM đã thông qua quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội và Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; thông qua dự thảo quy chế làm việc của Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội; Kế hoạch chuẩn bị Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, thông qua nội dung định hướng chỉ đạo (chủ đề, mục tiêu tổng quát Đại hội), đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định thành lập, Tiểu ban Văn kiện gồm 22 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Tiểu ban. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM làm Phó Trưởng Tiểu ban. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM làm Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực. Các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Phó Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM kế hoạch chuẩn bị báo cáo chính trị, dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các văn kiện khác trình đại hội.

Tiểu ban Văn kiện có Tổ Biên tập giúp việc do Trưởng Tiểu ban đề xuất và Thường trực Thành ủy quyết định. Tổ Biên tập giúp Tiểu ban Văn kiện tổ chức nghiên cứu các chuyên đề có liên quan; trực tiếp soạn thảo, biên tập, tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII.

Tổ Biên tập được làm việc với các cấp, các ngành về những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ nghiên cứu, tổng kết, chuẩn bị dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng vừa có quyết định về thành lập Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tổ Biên tập Văn kiện gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM là Tổ trưởng.

Tại phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Văn kiện, Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII, các đại biểu đã góp ý cụ thể về chủ đề, mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới của TP.HCM để Tiểu ban Văn kiện, Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII tiếp thu, có kế hoạch triển khai xây dựng Văn kiện.

bt.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội nhấn mạnh, chỉ còn 17 tháng nữa là diễn ra Đại hội XII của Đảng bộ TP.HCM. Ngay từ quý 1/2025, các cơ quan, địa phương, đơn vị sẽ tiến hành đại hội cơ sở, đại hội cấp trên cơ sở. Kỳ vọng của Đảng bộ TP.HCM mong muốn là Đại hội XII của Đảng bộ TP.HCM sẽ đóng góp cho Đại hội XIV của Đảng một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Do vậy, với thời gian không còn nhiều, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu cần khẩn trương tổng kết nhiệm kỳ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu

Nhấn mạnh đến những tác động khó lường của tình hình thế giới tác động đến TP về nhiều mặt, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cũng điểm qua các thuận lợi của TP.HCM. Trong đó, TP có thuận lợi là nhiều vấn đề TP đã và đang triển khai thực hiện, nhất là các chỉ đạo của Trung ương liên quan đến TP.HCM như Nghị quyết 131, Nghị quyết 1111, Nghị quyết 31, Nghị quyết 24 và Nghị quyết 98 đều đang được triển khai thực hiện khẩn trương. Do đó, tổng kết nhiệm kỳ sẽ nằm trong việc triển khai, thực hiện các nghị quyết trên. TP có thuận lợi là có bộ chỉ tiêu các nghị quyết, từ đó TP đề ra các giải pháp, đánh giá sát tình hình thế giới và trong nước, tình hình TP để đưa ra các giải pháp thực hiện chỉ tiêu đề ra.

“Các văn kiện Đại hội phải làm theo quy định, bám vào chương trình hướng dẫn của Tiểu ban Văn kiện Trung ương, tuy nhiên phải đổi mới cách viết Văn kiện. Trong đó, báo cáo chính trị là trung tâm, phải đảm bảo chất lượng, phản ánh đúng sự thật; các báo cáo khác phải đồng bộ về chủ trương, chính sách, không trùng lắp, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ” - đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý.

Thống nhất các ý kiến góp ý của các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng gợi mở thêm một vài nội dung của Văn kiện. Đề cập đến chủ đề Đại hội XII của Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, chủ đề phải phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, bởi đây là yếu tố quan trọng, quyết định thắng lợi. Muốn đoàn kết phải xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, phải thể hiện được quyết tâm nâng cao chất lượng sống tốt của TP và mục tiêu riêng của TP là văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê góp ý tại cuộc họp
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê góp ý tại cuộc họp

Về phương châm, ngoài nội hàm dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, TP nhất thiết phải nêu bật tính đột phá. Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, muốn đột phá phải có tầm nhìn, hành động, cách làm mới, mạnh mẽ hơn, từ đó sẽ có những sáng tạo trong cách làm. “Quan trọng nhất là phải đối chiếu lại với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xem TP đã làm được gì? Đối chiếu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP.HCM để xem đã làm được gì, chưa được gì, kiểm điểm nhiệm kỳ” - đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị.

Về nhiệm vụ của Tổ Biên tập, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, nhiệm kỳ qua, TP.HCM là tâm dịch của dịch Covid-19, thiệt hại rất lớn. Do vậy, cần phải tập trung làm đậm các giai đoạn của TP trong phòng chống dịch. Phải viết đậm, đủ để thể hiện được vai trò của TP trong giai đoạn lịch sử ấy; phải bộc lộ được phẩm chất đoàn kết, chung sức, đồng lòng, hỗ trợ, chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ của người dân TP và các tỉnh, thành bạn đối với TP.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, trong thời điểm khó khăn bởi dịch bệnh, xuất hiện những phẩm chất, dấn thân, hy sinh của lực lượng tuyến đầu, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu. Đồng chí yêu cầu phải đánh giá, ghi nhận để quần chúng thấy trong lúc khó khăn, sự xông pha ra tuyến đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên là rất đáng quý. Song song đó, cũng phải nhìn nhận những hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ để có những điều chỉnh kịp thời.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, có những nội dung TP chưa triển khai được, nhiều chỉ tiêu của nghị quyết mà Trung ương ban hành cho TP.HCM còn vướng mắc, thay bằng đề nghị luật hóa các quy định trên thì TP có thể kiến nghị các nghị quyết chỉ đạo để tập trung thực hiện. Ở đó, phát huy mạnh mẽ quyền thực hiện thí điểm những nội dung mà Trung ương đã ban hành cho TP thông qua Nghị quyết 98 của Quốc hội. Trước mắt, nhanh chóng tổ chức sơ kết việc thực hiện các nghị quyết để rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị Trung ương tháo gỡ những vướng mắc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII khẳng định, sẽ bám sát quy định, tiến độ, đôn đốc các đơn vị sơ kết, tổng kết, báo cáo, bảo đảm tiến độ biên soạn, hoàn thiện Văn kiện Đại hội.

Thanh Huy