Y học

Sở Y tế TP.HCM: Chính thức triển khai toàn bộ 23 thủ tục hành chính theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

Cao Minh 18/04/2024 - 15:20

Tính đến ngày 19/04/2024, Sở Y tế TP.HCM chính thức triển khai toàn bộ 23 thủ tục hành chính (tương ứng với 32 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính) theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

luat.jpg

Tiếp theo thông tin đăng tải ngày 07/4/2024 về việc triển khai 11 thủ tục hành chính theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 (không thu phí), hôm nay, Sở Y tế TP.HCM chính thức triển khai thêm 12 thủ tục hành chính (có thu phí).

Vào ngày 09/4/2024, UBNDTP đã ban hành Quyết định số 1164/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế (theo Quyết định số 159/QĐ-BYT ngày 18/01/2024 của Bộ Y tế về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh). Theo đó, UBNDTP tiếp tục công bố 12 thủ tục hành chính có thu phí thuộc lĩnh vực y tế, tương ứng với 16 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính tại Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Căn cứ các quy định nêu trên, Sở Y tế đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn tất việc xây dựng quy trình điện tử thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố đối với 23 thủ tục hành chính. Sở Y tế thông tin đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên có thể nghiên cứu các nội dung quy định có liên quan và nộp hồ sơ tại địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi/.

Riêng đối với thủ tục “Cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh” và “Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh”, Sở y tế sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ kể từ ngày 22/4/2024 (do quy trình chuyển đổi số 2 thủ tục này khá phức tạp, hiện đang được Trung tâm chuyển đổi số Thành phố cùng các chuyên gia công nghệ thông tin hoàn thiện các bước cuối cùng của cấu hình).

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thiện các quy trình điện tử để thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố, trong giai đoạn đầu triển khai, khó có thể tránh được một số lỗi kỹ thuật, khi đó, người hành nghề hoặc đại diện các đơn vị có thể liên hệ đến Sở Y tế TP.HCM thông qua tổng đài số 1900.63.85.63 để được hỗ trợ.

Dưới đây là 23 thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế:

danh-muc.jpg

Cao Minh