Dòng chảy

TP.HCM có bước tiến vượt bậc ở Chỉ số hài lòng về Sự phục vụ hành chính

Hòa Nhật 17/04/2024 16:12

TP.HCM là một trong những địa phương có bước tiến vượt bậc về Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính khi tăng 7 bậc và tăng 3.4% so với năm trước.

Ngày 17/4, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị Công bố Chỉ số Hài lòng về Sự Phục vụ Hành chính năm 2023 (SIPAS) và Chỉ số Cải cách Hành chính năm 2023 (PAR INDEX) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông tin tại Hội nghị, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính-Bộ Nội vụ cho biết Chỉ số SIPAS 2023 trung bình cả nước là 82,66%, tăng 2,58% so với năm 2022 (80,08%).

Năm 2023 là năm thứ hai triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước ở cả nội dung xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách công và cung ứng dịch vụ hành chính công (từ 2021 trở về trước chỉ tập trung ở nội dung cung ứng dịch vụ hành chính công). Theo ông Phạm Minh Hùng, 57 địa phương có giá trị Chỉ số cao hơn năm 2022, sáu địa phương có giá trị Chỉ số giảm so với 2022.

Có 36 địa phương có thứ hạng tăng so với năm 2022; 24 địa phương có thứ hạng giảm so với 2022; ba địa phương giữ nguyên vị trí là Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lâm Đồng.

nguoidan.jpg
TP.HCM là một trong những địa phương có bước tiến vượt bậc về chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính

Đáng chú ý, TP.HCM là một trong những địa phương có bước tiến vượt bậc về chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS 2023) khi tăng 7 bậc và tăng 3.4% so với năm trước.

Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát trên cả nước cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.

Người dân được khảo sát trong cả nước hài lòng đối với việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách nói chung ở mức 82,49%, tăng so với năm 2022 (79,72%).

Người dân hài lòng đối với bốn yếu tố, 23 yếu tố thành phần của nội dung xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách ở các mức độ khác nhau, với sự chênh lệch giữa các mức không cao. Trong đó, mức độ hài lòng của người dân đối với bốn yếu tố gồm: Trách nhiệm giải trình của chính quyền về chính sách là 81,93%; cơ hội tham gia của người dân vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách là 81,83%; chất lượng tổ chức thực hiện chính sách của chính quyền là 82,49%; kết quả, tác động của chính sách là 82,74%.

Mức độ hài lòng của người dân đối với việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách của chính quyền ở 63 tỉnh, thành phố nằm trong khoảng 75,14-90,47%.

Việc thu thập thông tin đo lường sự hài lòng của người dân năm 2023 được thực hiện thông qua khảo sát theo hình thức phát phiếu hỏi trực tiếp tới người dân.

40.230 người dân đủ 18 tuổi trở lên được lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng từ 1.170 thôn, bản, tổ dân phố, khu phố/585 xã, phường, thị trấn/195 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ ý kiến phản hồi của 39.765 người dân thuộc mọi thành phần nhân khẩu học, Bộ Nội vụ đã tổng hợp, phân tích dữ liệu và xây dựng Chỉ số Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023.

Đây là một bộ chỉ số gồm 45 chỉ số phản ánh nhận định, đánh giá của người dân; 51 chỉ số phản ánh mức độ hài lòng và 10 chỉ số phản ánh nhu cầu, mong đợi của người dân.

Bộ chỉ số này phản ánh toàn diện, chi tiết về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đối với người dân năm 2023 của cả nước nói chung và của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nói riêng.

Hòa Nhật