Đô thị

TP.HCM tiến thêm một bước trong việc xây dựng thành phố phồn vinh

Nhật Hòa 11/04/2024 - 17:20

Sau Quận 5, quận Bình Tân và TP Thủ Đức, TP.HCM tiếp tục có 2 quận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn Thành phố.

q7.jpg
Một góc quận 7

UBND TP.HCM vừa công bố quyết định về việc công nhận Quận 3 và Quận 7 hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Thành phố, giai đoạn 2021 - 2025.

Từ cuối năm 2022, TP.HCM đã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia nhưng vẫn còn 8.239 hộ nghèo theo chuẩn Thành phố với nhiều chỉ số khắt khe.

Chương trình giảm nghèo TP.HCM được nghiên cứu, xây dựng chuẩn nghèo luôn cao hơn so với chuẩn nghèo quốc gia. Giai đoạn 2021-2025, Thành phố triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững theo phương pháp đo lường nghèo đa chiều gồm 5 chiều gắn với 10 chỉ số thiếu hụt xã hội cơ bản.

Vào năm 2023, Quận 5 là địa phương đầu tiên hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 trước thời hạn 2 năm. Tiếp theo là quận Bình Tân, TP. Thủ Đức cũng cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn Thành phố.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM, đầu năm 2024, Thành phố có 22.867 hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn Thành phố với 91.253 nhân khẩu, chiếm tỉ lệ 0,9%/tổng số hộ dân thành phố. Trong số đó, hộ nghèo là 8.293 hộ, với 31.699 nhân khẩu, chiếm tỉ lệ 0,33%/tổng hộ dân thành phố.

Ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM, cho biết Thành phố đang triển khai nhiều hoạt động, nỗ lực xóa hết hộ nghèo theo chuẩn thành phố trước 30/4/2025, lập thành tích chào mừng 50 năm ngày Thống nhất đất nước.

Nhật Hòa