Dòng chảy

Cải cách hành chính ở TP.HCM: Luôn đổi mới, không có điểm dừng

VGP27/03/2024 - 08:46

Đây là chỉ đạo và cũng là khẳng định của ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Thành phố, cũng là sự quyết tâm của chính quyền Thành phố nhằm phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

chutich.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng, để đẩy mạnh cải cách hành chính, cần cải cách chế độ công vụ, tăng cường kỷ cương hành chính, làm rõ trách nhiệm công chức, viên chức, lãnh đạo cơ quan, gắn với đánh giá, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của sở, ngành, địa phương - Ảnh: VGP

Năm 2023, TP.HCM ban hành 74 văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính. So với các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch công tác cải cách hành chính (CCHC), đến nay đã hoàn thành 88/88 nhiệm vụ, đạt tỉ lệ 100%.

Trong năm ngoái, tổng số hồ sơ các sở, ban, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã giải quyết là gần 22,5 triệu hồ sơ, đang giải quyết 74.727 hồ sơ. Trong số hồ sơ đã giải quyết, có hơn 22,4 triệu hồ sơ giải quyết đúng hạn (chiếm tỉ lệ 99,84%) và 37.649 hồ sơ giải quyết quá hạn (chiếm tỉ lệ 0,16%) và đã được thực hiện Thư xin lỗi (chiếm tỉ lệ 100%).

Số lượng hồ sơ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình, mức độ một phần là hơn 11,7 triệu hồ sơ, tăng so với cùng kỳ năm 2022 (gần 6 triệu hồ sơ). Hiện nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến (tính đến tháng 12 năm 2023) là 740/1.837 TTHC, đạt tỉ lệ 40,28%. (trong đó dịch vụ công trực tuyến toàn trình 464 TTHC, dịch vụ công trực tuyến một phần 276 TTHC).

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, CCHC ở TP.HCM không có điểm kết thúc mà phải luôn được tiếp tục cải tiến và phải được thúc đẩy bởi yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, cũng như yêu cầu phát triển của Thành phố.

"Đơn vị làm tốt công tác CCHC hôm nay nếu không tiếp tục duy trì, không tiếp tục đổi mới, cải tiến sẽ bị tụt hậu ngày mai. Các đơn vị phải thi đua với nhau một cách thực chất trong công tác CCHC để nhận lại phần thưởng là sự hài lòng, sự khen ngợi của người dân, doanh nghiệp chứ không phải là đạt được thứ hạng nhưng cuối cùng nhận lại những lời phàn nàn, sự chưa hài lòng của người dân, doanh nghiệp", ông Mãi nói.

Cũng theo Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố, từng sở, ngành, địa phương, kể cả xã, phường trên địa bàn sẽ có kế hoạch đưa tất cả thủ tục hành chính lên nền tảng số, vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố liên thông, kết nối với quốc gia; hướng tới thủ tục toàn trình, có điều kiện với mục tiêu cuối năm 2025, cơ bản hoạt động hành chính của TP.HCM đều được thực hiện trên nền tảng số.

TP.HCM cũng sẽ đơn giản hoá thủ tục, tái cấu trúc quy trình nội bộ, số hoá hồ sơ, đồng bộ dữ liệu, công khai danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Song song đó, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, tăng cường kỷ cương hành chính, làm rõ trách nhiệm công chức, viên chức, lãnh đạo cơ quan, gắn với đánh giá, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của sở, ngành, địa phương. Tăng cường kiểm tra, thanh tra nội bộ, ngành, thậm chí thanh tra, kiểm tra cấp Thành phố.

VGP