Y học

Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP.HCM làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Công Chương 11/01/2024 - 10:57

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký quyết định công nhận TS. Nguyễn Trọng Hào - Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP.HCM làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Ngày 9/1/2024, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký quyết định 103/QĐ-UBND, về việc bố trí, phân công công tác đối với viên chức quản lý. Theo quyết định, ông Nguyễn Trọng Hào - Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP.HCM bố trí, phân công đến công tác tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch để giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

bs-hao.jpg
TS.BS Nguyễn Trọng Hào - Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP.HCM làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ký quyết định 102/QĐ-UBND, ngày 9/1/2024, về việc công nhận Chủ tịch và thành viên Hội đồng trường Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 2020-2025. Theo quyết định, công nhận ông Nguyễn Trọng Hào, sinh năm 1978, Tiến sĩ y học, giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 2020-2025, thay ông Ngô Minh Xuân hết tuổi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

Cũng theo quyết định 102/QĐ-UBND, ông Nguyễn Kim Vũ, sinh năm 1982, Thạc sĩ y học, Chủ tịch Công đoàn, Phó trưởng phòng Phòng quản lý thực hành lâm sàng thuộc Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, giữ nhiệm vụ thành viên Hội đồng trường Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 2020-2025, thay ông Phạm Hiếu Liêm nhận nhiệm vụ khác.

Hội đồng trường Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Luật giáo dục đại học, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng trường Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 2020-2025 có 23 thành viên. Trong đó, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng nhà trường, làm Phó Chủ tịch Hội đồng trường.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được thành lập trên cơ sở Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TP.HCM theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Trường là cơ sở giáo dục đại học công lập, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND TP. HCM, chịu sự quản lý nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chịu sự quản lý chuyên môn của Bộ Y tế.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch là một Trường Đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe có chức năng giáo dục, đào tạo nhân lực y tế, hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu, trao đổi khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ y tế và phục vụ cộng đồng.

Hiện Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đào tạo 23 chuyên ngành Chuyên khoa cấp I; 18 chuyên ngành Chuyên khoa cấp II; 10 chuyên ngành Bác sĩ Nội trú; 11 ngành Thạc sĩ; 4 ngành Tiến sĩ.

Công Chương