Dòng chảy

TP.HCM ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung

Bình Minh 23/10/2023 - 10:36

Mới đây, UBND TP.HCM vừa ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố, gồm 45 cơ sở dữ liệu dùng chung trên nhiều lĩnh vực.

Theo đó, các Danh mục các cơ sở liệu dùng chung của thành phố được ban hành cụ thể như: Cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp; Cơ sở dữ liệu dự án đầu tư vốn nước ngoài; Cơ sở dữ liệu dự án đầu tư công, Cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh; Cơ sở dữ liệu báo cáo tổng hợp về thuế; Cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Cơ sở dữ liệu cấp phép xây dựng; cơ sở dữ liệu về trẻ em...

Liên quan đến vấn đề này, UBND TP.HCM giao Sở TT-TT TP.HCM chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tích hợp các cơ sở dữ liệu về kho dữ liệu dùng chung; thực hiện công bố tài liệu hướng dẫn kỹ thuật các dịch vụ chia sẻ dữ liệu cho các đơn vị có nhu cầu khai thác và sử dụng trên Cổng thông tin dữ liệu TP.HCM tại địa chỉ https://data.hochiminhcity.gov.vn.

Bên cạnh đó, tham mưu UBND TP.HCM điều chỉnh, bổ sung danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố khi có thay đổi trong quá trình triển khai.

sggpham-zfty-9791.jpg
Hệ thống theo dõi tình hình giao thông tại TP.HCM. Ảnh: SGGP

Đồng thời, các đơn vị chủ trì quản lý cơ sở dữ liệu thuộc danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của TP.HCM có trách nhiệm xây dựng, cập nhật, quản lý các cơ sở dữ liệu thuộc danh mục.

Phối hợp với Sở TT-TT TP.HCM trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu về kho dữ liệu dùng chung của TP.HCM; xây dựng, công bố các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật các dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên Cổng thông tin dữ liệu TP.HCM.

Cuối cùng, một trong những việc không thể thiếu là chủ trì rà soát các cơ sở dữ liệu đảm bảo phù hợp với quy định về các cơ sở dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành; đề xuất nội dung cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của TP.HCM để gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp.

Có thể thấy, việc ban hành quyết định Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung thể hiện tầm nhìn của TP.HCM là sẽ điều hành nền hành chính của thành phố trên nền tảng số. Đồng thời đúng với lộ trình trong kế hoạch chuyển đổi số, khi năm 2023, thành phố xác định chủ đề về chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh là dữ liệu số.

Bình Minh