Giáo dục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu hệ thống lại mô hình Đại học Quốc gia

Bình Minh 06/09/2023 17:26

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM ra đời từ chủ trương đúng đắn 30 năm trước, cho đến nay chúng ta cần tổng kết lại mô Đại học Quốc gia này.

Ngày 6/9, tại Đại học Quốc gia TP.HCM, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh đến vai trò, vị thế của ngành giáo dục với đất nước. Chính vì thế cần đẩy mạnh nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, phát triển nhân tài tạo ra động lực mới cho sự phát triển kinh tế.

f12cfe9b109cc5c29c8d.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc sáng ngày 6/9

Ông cho biết, cả Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM được hình thành từ những chủ trương đúng đắn có cách đây từ 30 năm trước. Điều cần làm sắp tới là phải tổng kết để biết được những gì đã làm được, cái gì cần có tư duy mới hơn để xây dựng được các Đai học Quốc gia phát huy được cao nhất dân chủ, trí tuệ và tiên phong dẫn đầu trong đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu là để hai Đại học Quốc gia trở thành một trong những cơ sở tiên phong đi đầu trong hội nhập, và hoàn toàn có thể hội nhập bằng chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn.

"Tôi kỳ vọng mô hình Đại học Quốc gia trong tương lại không chỉ là hai Đại học Quốc gia mà có thể thêm nhiều Đại học Quốc gia với vai trò sứ mệnh dẫn dắt vùng trong vấn đề đào tạo nguồn nhân lực" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

bf4693162f17fa49a306.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Đại học Quốc gia TP.HCM

Phó Thủ tướng yêu cầu hai Đại học Quốc gia cần có đề án tổng thể, trên cơ sở pháp lý và trên cơ sở nhìn nhận về vị trí, tầm quan trọng của mình, để đề xuất với Nhà nước những vấn đề Nhà nước cần phải đầu tư, cần đặt hàng, đề xuất những vấn đề mà Đại học Quốc gia với chiến lược phát triển của mình sẽ phải thực hiện.

Cũng trong buổi làm việc, ông Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc Gia TP.HCM đã đưa ra 5 kiến nghị gửi đến Phó Thủ tướng:

Kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung đã kiến nghị trong Đề án “Phát triển Đại học Quốc gia TP.HCM thuộc nhóm cơ sở giáo dục hàng đầu châu Á”;

Kiến nghị giao Đại học Quốc gia TP.HCM thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý;

62bd81713c70e92eb061(1).jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép bố trí lại số vốn đã bị hủy do chưa giải ngân hết trong các năm trước đây đối với dự án bồi thường giải phóng mặt bằng của Đại học Quốc gia TP.HCM tại tỉnh Bình Dương và TP.HCM để kịp thời bổ sung vốn đẩy nhanh và dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM.

Kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia (ĐHQG) và Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHQG và các cơ sở giáo dục đại học thành viên theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Kiến nghị cần xem xét và bổ sung, làm rõ các nội dung quy định về các danh hiệu thi đua, cờ thi đua và Bằng khen cấp ĐHQG, kết quả thi đua, khen thưởng cấp ĐHQG được công nhận tương đương cấp Bộ, ngành và được tích lũy khi xét khen thưởng cao hơn theo Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 có hiệu lực ngày 1/10/2024.

Bình Minh