Khoa học

Từ 1/8, quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo tại TP.HCM được mở rộng đến đâu?

Nội dung: Hồng Ân - Đồ họa: Trần Phúc 28/06/2023 - 05:44

Quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo là 1 trong 6 phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

khpto-khcn-nd-tt-54-infographic-f.jpg

Nội dung: Hồng Ân - Đồ họa: Trần Phúc